Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Seks kommuners chefer på skolebænken

Siden 2010 har University College Sjælland med succes kørt diplomuddannelsesforløb i ledelse for de kommunale ledere fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø
8. FEB 2012 10.25

To evalueringsrapporter dels fra de seks kommuner og dels fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser entydigt, at uddannelse i høj grad ruster de kommunale ledere til at tackle de mange udfordringer, som kommunerne står overfor.

De seks vestsjællandske kommuner har gennem to år haft et utraditionelt samarbejde om ledelsesudvikling. Ledere i de seks kommuner tilbydes en diplomuddannelse i ledelse.

Kommunaldirektør i Sorø Kommune, Jan Lysgaard Thomsen, fortæller, at professionel ledelse er en forudsætning for, at kommunerne lykkes med de mange udfordringer, de står overfor:

- Kommunerne står overfor kolosale udfordringer de kommende år. Vi får snævrere og snævrere økonomiske rammer, og borgerne stiller i stigende grad krav om, at vi skal leve op til deres forventninger. Det betyder, at de kommunale ledere skal uddannes i, hvordan man i dagligdagen kan sættes fokus på effektivisering, og hvordan man kan sætte fokus på at udvikle moderne kommunal velfærdsservice.

- Jeg oplever, at lederne i dag indgår på en meget mere kompetent måde i de ledelsesmæssige diskussioner, vi har i Sorø Kommune. Lederne melder ind i forhold til kommunens udfordringer. Og så er lederne blevet bedre til at stille krav til topledelsen og have fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for det at drive god ledelse i Sorø Kommune, siger Jan Lysgaard Thomsen.

164 ledere bliver klogere på ledelse
Indtil videre har 164 ledere fra de seks kommuner været på skolebænken. Det er overvejene ledere med mere end seks års erfaring, der deltager i uddannelsesforløbet. Forløbet er netop blevet evalueret af de seks kommuner. Evalueringerne viser, at der er en stor tilfredshed med uddannelsesforløbet:

- Langt de flest mener, at uddannelsens teoretiske niveau i høj grad er passende. De fleste oplever uddannelsen som værende praksisnær og oplever passende vekslen mellem teori og praksis. Netop koblingen mellem teori og praksis er essentiel på en diplomuddannelse, så det er vigtigt for os, at deltagerne har den oplevelse, siger konsulent Susanne Friis fra Center for Videreuddannelse, University College Sjælland.

Ledereuddannelse giver bedre ledere
En ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at offentlige ledere, der har taget en lederuddannelse på diplomniveau, oplever, at de er blevet langt bedre til at håndtere vilkår og forandringer i den offentlige sektor. I alt 98 pct. af de 758 adspurgte udtrykker megen tilfredshed med studiet. De er blevet bedre til at tage svære beslutninger, agere strategisk og nytænke løsninger inden for deres arbejdsfelt. Og så har de fået et større indblik i deres egne styrker og svagheder som ledere.

Michael Simonsen, der er teamleder i Autismecenter Vestsjælland i Slagelse Kommune, er en af de ledere, der har været på skolebænken:

- Uddannelsen har hjulpet mig til at holde fast i min ledelsesstil, men også til at gå nye veje. Jeg har fået værktøjer til at arbejde med de omskiftelige processer, som vi er i inden for det offentlige. Særligt i forhold til at få italesat nødvendigheden af forandringer og få dem implementeret hurtigt og effektivt i organisationen. Jeg oplever personligt, at kvaliteten i mit arbejde har ændret sig. Uddannelsen har givet mig en tryghed i forhold til at træffe beslutninger og lægge nye strategier.

mou

 

Læs mere om evalueringsrapporten fra EVA her