dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Første hold færdig med ny lederuddannelse

Første hold færdig med ny lederuddannelse

Syv ledere fra Næstved er færdige med 'Den Offentlige Lederuddannelse' i regi af Næstved Lederakademi, et samarbejde mellem Næstved Kommune og COK
7. FEB 2012 12.12

NÆSTVED: Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) er et produkt af kommunalreformen og dens krav om kompetenceudvikling til offentlige ledere. Uddannelsen har eksisteret siden 2009, og Næstved Lederakademi, det første strategisk forankrede kommunale DOL-akademi, har tilbudt obligatorisk DOL-undervisning til ledere på alle niveauer siden da.

Ambitionen var at skabe bedre trivsel blandt medarbejderne, bedre service til borgerne og at give ledere et teoretisk og praktisk fundament for at udvikle sig selv som leder. Nu, fem år senere, færdiggør syv Næstved-ledere deres DOL-uddannelse som de første nogensinde.

Kommunaldirektør i Næstved Kommune, Jens Christian Birch:

- Jeg er stolt og glad over, at vi nu kan dimittere de første ledere på Næstved Kommunens lederuddannelse, som er rygraden i kommunens ledelsessatsning i Lederakademiet. Jeg er sikker på, at den ledelsesmæssige opkvalificering, lederne har fået, vil give bedre trivsel, bedre ledelse og ikke mindst en fortsat udvikling af den kommunale service.

Evaluering af kommunalreformen på trapperne
De syv studerende bliver færdige, netop som kommunalreformen fejrer fem års jubilæum, og de indledende øvelser til en evaluering af reformen går i gang. Det varer derfor ikke længe, inden vi for alvor begynder at se effekterne af det måske mest ambitiøse uddannelsesprojekt for offentlige ledere nogensinde.

Chefkonsulent i COK, Bent Suhr:

- Det bliver interessant at se resultaterne, når vi sidst på året gennemfører den første effektmåling på DOL. Uddannelsen giver de studerende en helt ny forståelse for de relationer, der er på spil i kommunal ledelse. Det gælder relationerne i det politiske system, relationerne med og blandt medarbejdere, og så selvfølgelig relationen til borgeren. Her tror jeg, at vi kommer til at se en ny type ledere, der har meget bedre forudsætninger for at løfte de ledelsesmæssige udfordringer, der kendetegner den offentlige sektor.

Den Offentlige Lederuddannelse er skabt i et samarbejde mellem offentlige arbejdsgivere og er et konkret resultat af den trepartsaftale, arbejdsgiverne i 2007 indgik med regeringen, og som gav lederne ret til en anerkendt lederuddannelse. Resultatet er en diplomuddannelse i ledelse, hvor de vilkår, som kommunerne agerer under - fleksibilitet, innovation og tværfaglighed i opgaveløsningen - går igen i tilrettelæggelsen af uddannelsen.

Ledere til omstilling og innovation
Kommunaldirektør i Næstved Kommune, Jens Christian Birch:
Der er mere end nogensinde behov for det gode lederskab som forudsætning for den store omstilling og innovation, kommunerne er midt i, og som vil tage til i de kommende år. Det er samfundsmæssigt en rigtig investering i en udvikling og styrkelse af det gode lederskab.

Direktør i COK, Ib Oustrup:
Med Den Offentlige Lederuddannelse skaber vi fremtidens offentlige ledere. DOL er et af de stærkeste midler, hvis vi vil skabe udvikling og innovation. Det skyldes den tætte kobling til praksis, for på DOL arbejder vi ikke bare med teoretiske problemstillinger - vi gør dem praksisnære og tværfaglige, og det skaber et helt specielt fundament for at tænke i nye innovative løsninger på tværs af fagtraditioner.

Med Den Offentlige Uddannelse forankres teoretiske og faglige perspektiver direkte i kommunens praksis, og der er Næstved Lederakademi et fremragende eksempel. Her kobler lederuddannelsen kommunens strategiske udvikling af ledernes kompetencer sammen med det personlige lederskab, og det giver nogle synergieffekter, som er helt afgørende, hvis man vil skabe forandringer.

 

mou