Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Pulje skal få drenge i uddannelse

Med ny pulje vil Ligestillingsministeriet støtte projekter, der kan bidrage til at få drengene tilbage på uddannelsessporet
8. DEC 2011 13.51

En ny pulje fra Ligestillingsministeriet på 10 millioner kroner vil støtte projekter, der kan bidrage til at få drengene tilbage på uddannelsessporet og projekter, der kan bidrage til at nedbryde det kønsopdelte uddannelsesvalg.

Færre drenge end piger får i dag en uddannelse, og i det hele taget klarer drengene sig på mange fronter dårlige end pigerne i uddannelsessystemet. 37,2 pct. af drenge med en gymnasial uddannelse er efter tre år ikke kommet videre i systemet mod 29 pct. af pigerne. Det betyder, at der er en gruppe af drenge, der er i fare for at ryge helt ud af uddannelsessystemet.

Færre ufaglærte job
Alle analyser peger på, at de ufaglærte job vil blive færre og færre i fremtiden. Det betyder, at de mange drenge uden uddannelse er i fare for ikke at kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye pulje vil derfor støtte projekter, der kan bidrage til at flere drenge gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse og skal dermed bidrage til regeringens samlede helhedsindsats.

- Vi skal hjælpe de drenge, der i dag har svært ved at klare sig i skolen og i uddannelsessystemet. Vi skal sikre, at de - ligesom pigerne - får en uddannelse og kan klare sig i fremtiden. Som et led i regeringsgrundlaget vil vi derfor gennemføre en helhedsindsats for udsatte drenge, som i dag har et markant større frafald og deraf følgende lavere uddannelsesgrad end piger, siger ligestillingsminister Manu Sareen (R).

Det kønsopdelte uddannelsesvalg
I Danmark er det stadig sådan, at piger og drenge ofte vælger uddannelse meget traditionelt. Forskning peger på, at kun hver tredje pige og hver sjette dreng har overvejet at søge uddannelser eller job, som er utraditionelle i forhold til deres køn.

Det vidner om, at piger og drenge lader sig begrænse i deres uddannelsesvalg på grund af deres køn. Det vidner også om, at ikke alle får brugt alle ressourcer og gode kræfter, der hvor de passer bedst. Den nye pulje vil derfor også støtte projekter, der kan bidrage til, at flere drenge og piger træffer et utraditionelt uddannelsesvalg, som ikke er begrænset af stereotype forestillinger om kvinde- og mandefag.

Puljen, der løber over to år, er finansieret af satspuljen og har til formål at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer, der ellers ville være i risiko for at blive marginaliseret, fx ved at miste fodfæstet i uddannelsessystemet.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/rubberdragon/with/6299051072/