DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Psykiske lidelser fik mange under 40 på pension

Psykiske lidelser fik mange under 40 på pension

Der blev 15.969 nye førtidspensionister i 2011. Det er et fald på omkring 1.200 i forhold til 2010

Den nye reform på området lægger op til, at folk under 40 år ikke længere skal kunne komme på førtidspension. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at i 2011 fik 75 pct. af de nye førtidspensionister under 40 år tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse. Til sammenligning var det alene 25 pct.af de nye førtidspensionister på 40 år eller derover, der fik tilkendt førtidspension på den baggrund.

Nye tal fra Ankestyrelsens årsstatistik om førtidspensioner viser, at der blev 15.969 nye førtidspensionister i 2011. Det er et fald på omkring 1.200 tilkendelser i forhold til 2010.

I 2011 fik 2.020 personer afslag på ansøgning på førtidspension. Dette var en stigning på 300 afslag sammenlignet med året før.

Mange indvandrere
Andelen af tilkendelser af førtidspension til ikke-vestlige indvandrere er faldet siden 2007. I 2007 var det 17,1 pct. af de nye førtidspensionister, der var ikke-vestlige indvandrere, mens det i 2011 var 15,2 pct. Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er i det hele taget overrepræsenteret blandt de nye førtidspensionister, da de udgjorde 5 pct. af befolkningen i 2011.

Når kommunen træffer afgørelse om førtidspension, kan de samtidig beslutte, at sagen skal genoptages til ny vurdering på et senere tidspunkt. Det er især tilkendelser til unge under 40 år, hvor kommunen beslutter, at sagen skal genvurderes. For de unge under 40 år var det i 9 pct. af sagerne, mens det til sammenligning var i 1 pct. af sagerne for de 40-årige og derover.