DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Manglende behandling sender yngre ADHD-ramte på førtidspension

Manglende behandling sender yngre ADHD-ramte på førtidspension

DEBAT Antallet er mere end tredoblet de seneste 10 år, hvor den forebyggende indsats samtidig er skåret ned
1. JUN 2012 7.00

Af specialskoleleder Ingvald Kamarinum

Personer under 40 år med lettere psykiske lidelser bliver langt oftere tilkendt førtidspension end tilfældet var for 10 år siden. Det viser en ny analyse, som KL's Analyseenhed har udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens førtidspensionsstatistik. Det fremgår af analysen, at antallet af tilkendelser som følge af psykiske udviklingsforstyrrelser, f.eks. ADHD, siden år 2000 er steget med hele 364 pct. For de over 40-årige er tendensen den samme.

Jeg har mange års erfaring med at behandle ADHD, og udviklingen er grotesk, fordi ADHD er en sygdom, som man kan gøre noget ved.

Den voldsomme stigning kan bedst betegnes som professionelt omsorgssvigt. Det er spild af ressourcer og helt hul i hovedet at parkere mennesker i deres bedste alder på førtidspension, blot fordi de har lettere psykiske lidelser, som kan behandles. Udviklingen er alene et udtryk for, at ADHD-ramte personer ikke får den rette behandling i tide.

Mindre forebyggelse giver flere førtidspensionister
Det er påfaldende, at flere under 40-årige får tilkendt førtidspension samtidig med, at det forebyggende arbejde i samme periode er blevet nedprioriteret. Jeg har i de senere år oplevet, at det er blevet langt sværere for børn med ADHD at få de rette specialtilbud.

De kommer senere i behandling og ryger hurtigere ud igen. Udviklingen er fortsat under den nye regering, som har pillet udsatte børn ud af specialskolerne for at 'inkludere' dem i almindelige folkeskoler, hvor lærerne ikke er uddannede til at håndtere dem, og hvor deres psykiske sygdom ikke behandles.

Sandheden bag statistikken er mange års fejlagtig tro på, at man sparer penge ved at skære ned på det forebyggende arbejde. Ifølge regeringens 2020-plan skal det nu være helt umuligt for ADHD-ramte og andre psykisk sårbare personer under 40 år at få førtidspension, men det giver jo ikke mening at sige til en 39-årig med kronisk og invaliderende ADHD, at vedkommende ikke kan få førtidspension, når man samtidig har forsømt at forebygge, mens tid var. ADHD bliver først et permanent problem, hvis det er ubehandlet.

Ifølge en undersøgelse fra CASA kan den umiddelbart dyre hjælp til sårbare børn betale sig, hvis blot 21 pct. af børnene får et liv som selvforsørgende i modsætning til livslange overførselsindkomster som førtidspension. På Fjordskolen er succesraten 70 pct., hvilket viser, at det rent faktisk kan betale sig at gøre det rigtige for børn og unge med psykiske lidelser som ADHD.


Ingvald Kamarinum driver den privat-offentlige institution Fjordskolen, hvor cirka halvdelen af eleverne lider af ADHD