Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Boom i antallet af invalidepensionister

Danskerne skifter i stigende grad jobbet ud med privat invalide- eller førtidspension, viser rundspørge
KORT NYT7. MAJ 2012 7.32

Det er i stigende grad psykiske lidelser som stress og depressioner, der udløser en tidlig pensionering. Det fremgår af en rundspørge, som Politiken Research har foretaget blandt de private arbejdsmarkedspensionskasser, skriver Politiken mandag.

I 2001 kunne Lærernes Pension registrere 262 invalidepensionister. Ti år senere har 2245 medlemmer af pensionskassen fået en privat invalidepension.

Også sosuassistenternes pensionskasse PenSam, Industriens Pension og PKA melder om flere tilkendelser af invalidepensioner med psykiske begrundelser.

Selv om antallet af førtidspensioneringer ligger under landsgennemsnittet i PenSam, er antallet af pensioner tilkendt på baggrund af psykiske lidelser steget fra 15 til 27 pct. i perioden fra 2003 til 2010.

lcl