Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Planlov lettes for landkommuner

Det bliver fremover lettere for 29 landkommuner at anlægge kystnære boligområder, skabe erhverv på landejendomme og få større butikscentre
3. MAJ 2011 19.39

Af Claus G. Theilgaard

FOLKETINGET: Det bliver lettere for yderområderne at opnå tilladelse til at opføre nye boliger i landzone. Reglerne for planlægning i kystnærhedszonen skal desuden være lempeligere i yderområderne. Det står klart efter, at et flertal i Folketinget i dag vedtog en række ændringer af planloven.

En kommune vil kunne planlægge erhvervs- og boligbyggeri mellem 300 - 3000 m fra kysten på baggrund af en særlig plantilladelse fra miljøministeren. Det skal ske med begrundelse i positive lokaløkonomiske konsekvenser.

Venstres gruppeformand Kristian Jensen siger, at den nye planlov udvider de 29 landkommuners frihedsgrader.

- Blandt de væsentligste ændringer er muligheden for at planlægge og bygge større butikker under visse forudsætninger samt muligheden for at udvide erhverv i nedlagte landbrugsbygninger, siger Kristian Jensen og understreger, at det er magtpåliggende for Venstre at sikre de bedst mulige udviklingsmuligheder i yderområder.

- Liberaliseringen af planloven har i mange år været et stort ønske fra Venstre og særligt vores mange borgmestre og kommunalpolitikere. Vi har lyttet til deres råb om større frihed, så de bedre kan skabe lokal udvikling, siger Kristian Jensen.

 Den nye regulering træder i kraft den 1. september 2011.

Forslaget blev vedtaget med stemmer fra regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.