Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Partnerskab mellem Mariagerfjord og a-kasser en succes

Både kommune og a-kasserne er overvejende tilfredse med samarbejdet omkring indsatsen for de forsikrede ledige
28. SEP 2011 11.20

MARIAGERFJORD: En netop offentliggjort evalueringsrapport 'Sammen om de ledige' viser, at den lokale partnerskabsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og LO a-kasserne er en stor succes. Og formanden for Udvalget for Arbejdsmarked ser frem til et fortsat tæt parløb mellem aftalens parter.

Mariagerfjord Kommune og a-kasserne under LO indgik i sommeren 2009 en aftale om at formalisere et tæt samarbejde om de ledige. Omdrejningspunktet for aftalen er, at a-kassen varetager kontakten med det ledige medlem over 30 år i de første ni måneder af ledighedsforløbet. Er den ledige herefter ikke kommet i job, skal a-kassen give jobcenteret forslag til, hvilke initiativer der kan bringe den enkelte dagpengemodtager ud af ledighed.

- Før indgåelsen af partnerskabsaftalen tror jeg, at de ledige nogle gange kunne føle sig klemt i et system, hvor der er mange parter om opgaven og flere veje til målet - et job eller en uddannelse. Vi aftalte derfor en fælles kurs og en klar opgavefordeling med de ledige i centrum. Jeg er glad for, at vi med evalueringen af aftalen får bekræftet, at vi har været og fortsat er sammen om de ledige, udtaler formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Finn Cilleborg (S).

De sygemeldte også med
Partnerskabsaftalen har fungeret i en tid præget af økonomisk krise, refusionsomlægninger og mange lovændringer på arbejdsmarkedsområdet. Men på trods af flere udefrakommende udfordringer de seneste år er det udvalgsformandens overbevisning, at aftalen har medvirket til at styrke indsatsen for de ledige.

- Når jeg læser evalueringsrapporten om samarbejdet mellem a-kasserne og jobcenteret, er det mit klare indtryk, at vi har været bedre tjent med en partnerskabsaftale end uden. Det er især a-kasse- og jobcentermedarbejdernes store fortjeneste. Uden den koordinerende indsats og samarbejdende indgangsvinkel til arbejdet med de ledige tror jeg ikke, at vi var nået så langt, som vi egentlig er, fortsætter Finn Cilleborg.

Evalueringen har ikke givet anledning til at revurdere indholdet i aftalen. Tværtimod vil samarbejdsaftalen mellem kommune og LO a-kasser fortsætte i samme spor fremadrettet, og samarbejdet vil i bedste fald udvides til også at inkludere a-kassernes sygemeldte ledige.

- Der foregår løbende en dialog mellem aftalens interessenter, og vi agter naturligvis at fortsætte de tætte opfølgninger, så vi sammen skaber de bedste vilkår for at bringe de ledige ud på arbejdsmarkedet, hvor de tjener fællesskabet bedst, slutter Finn Cilleborg.

Sidste år betød aftalen, at 567 ledige blev henvist fra jobcenteret til a-kasserne under LO.

mou