Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

De ledige taber hvis A-kasserne vinder

DEBAT Jobrådgivernes Brancheforening støtter, at kommunerne får det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen
27. SEP 2011 8.47

Af Jørgen Borre Larsen

Hvis A-kasserne får vristet ansvaret for de forsikrede ledige fra kommunerne, er det ikke kommunerne, der står tilbage som taberne, men de ledige. Intet taler nemlig for, at A-kasserne er de bedst egnede til at få de ledige i arbejde.

Derfor mener Jobrådgivernes Brancheforening, at ansvaret for beskæftigelsesindsatsen skal ligge hos kommunerne. Mens de nye regeringspartier i disse dage krydser klinger om et kommende regeringsgrundlag, kæmper A-kasserne en brav kamp for at få de forsikrede ledige ind under deres vinger.

Døren til kommunen lukkes
Et af argumenterne for, at A-kasserne skal have beskæftigelsesansvaret for A-kassemedlemmer er, at de ledige så kun skal ind ad én dør. Hos Jobrådgivernes Brancheforening er vi helt enige i, at det er sund fornuft at reducere antallet af døre. Men vi må advare om, at det er døren til kommunen, der lukkes. At give A-kasserne beskæftigelsesansvaret vil skade beskæftigelsesindsatsen.

En af de største farer er, at A-kasserne kun vil hjælpe den ledige i arbejde inden for egne fagområder. Som jobrådgivere ved vi, at det kan være afgørende for at komme i job, at man søger arbejde uden for ens fagområde. Derfor er det vigtigt, at den ledige møder neutrale rådgivere, som ene og alene har til formål at hjælpe den ledige i job.

En forudsætning for at kunne gøre det er, at rådgiveren har en bred erfaring med hensyn til muligheder og behov på stillingsmarkedet og ikke kun en specifik brancheerfaring. Men A-kasserne har interesse i at fastholde den ledige inden for brancheområdet og bidrager ikke til, at den ledige søger mere bredt.

A-kasserne savner incitament
A-kasserne har absolut intet incitament til at sikre fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked. De har ikke et økonomisk ansvar for dagpengene og har ikke noget økonomisk incitament til at få de ledige i job.

Kommunerne derimod har en større interesse i at få den ledige i job på grund af økonomiske interesser, hvor de sparer på den offentlige forsørgelse og øger skatteindtægter. Hvis Danmark skal lykkes med en målrettet arbejdsmarkedsindsats er det vigtigt, at aktøren har et klart incitament til at få den ledige i arbejde.

Det handler om at få ledige i job. Derfor støtter Jobrådgivernes Brancheforening, at kommunerne får det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen.


Direktør for Jobrådgivernes Brancheforening, Jørgen Borre Larsen