Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ombudsmanden underkender kommunes afskedigelse af fleks-jobber

Kommmmunen har undladt at inddrage sine forpligtelser efter rammeaftalen om det sociale kapitel i sagen, mener ombudsmanden

En kommune, der af Ombudsmandsinstitutionen er holdt anonym, har fået ørerne i maskinen i en sag, hvor kommunen p.g.a. økonomien havde afskediget en kvinde, der var ansat i et fleksjob. Ombudsmanden finder, at kommunen på flere punkter har handlet forkert.

Kvinden var ansat som socialrådgiver i en kommunal institution. I forbindelse med en sparerunde blev en række funktioner på institutionen nedlagt, og det gik også ud over kvindens fleksjob. Men kommunen fulgte ikke spillereglerne, da den skred til afskedigelse.

Ombudsmanden kritiserer først og fremmest, at kommunen ikke  inddrog kommunens forpligtelser som følge af rammeaftalen om det sociale kapitel, da kommunen besluttede at afskedige kvinden.  

Var det sket, ville det formentlig have skærpet kommunens pligt til at forsøge en omplacering til andet job.

Det er ombudsmandens opfattelse, at kommunen hverken har dokumenteret, at det var muligt at omplacere kvinden, eller at kommunen reelt havde forsøgt at omplacere hende.

Dertil kommer kritik fra ombudsmanden af, at kommunen ikke gav kvinden en tilstrækkelig begrundelse for at hun skulle afskediges, hverken i forbindelse med at hun blev partshørt, eller i den efterfølgende afgørelse. Desuden havde kommunen ikke fulgt reglerne om partshøring og notatpligt. 

Det hedder i ombudsmandens udtalelse:

'Jeg mener ikke det kan afvises, at (A) ikke var blevet afskediget, hvis kommunen havde gennemført en partshøring hvor den havde angivet hvilke kriterier eller overvejelser der førte til at (A) skulle afskediges, og hvis kommunen i lyset af aftalen om det sociale kapitel havde vurderet om der var mulighed for at ansætte (A) i et andet fleksjob i kommunen.

Jeg har skrevet til kommunen om min opfattelse af sagen. Jeg har henstillet til kommunen at genoptage sagen i lyset af det, jeg har skrevet, og overveje om sagen bør få konsekvenser, herunder konsekvenser af økonomisk karakter.'

mou