DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Nogle rundhåndede med førtidspension, andre ikke

Nogle rundhåndede med førtidspension, andre ikke

PensionDanmarks analyse viser store, kommunale forskelle på, hvor førtidspensionisterne har 'let adgang' til at få tildelt overførslen
20. FEB 2012 9.53

Forskellene kan ikke forklares med forskelle i kommunale rammevilkår eller befolkningssammensætning. Nogle kommuner sender dobbelt så mange borgere på førtidspension som gennemsnittet.

Det er især en række af udkantskommunerne, der har relativt høje tilkendelsesfrekvenser, hvorimod kommunerne i Storkøbenhavn ligger med relativt lave tilkendelsesfrekvenser.

Hvis alle kommuner går over til den praksis, som de 20 pct. bedste kommuner anvender, kan det årlige antal førtidspensioneringer reduceres med omkring en tredjedel, viser undersøgelsen, der er foretaget af PensionDanmark selv.

- De store forskelle i kommunernes praksis sender personer på førtidspension, som kunne fastholdes på arbejdsmarkedet. Det er ikke kun menneskeligt uacceptabelt. Det giver også store samfundsøkonomiske tab, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen.

Også forskel nabokommunerne imellem
Selvom PensionDanmarks analyse viser, at de kommunale rammebetingelser har betydning for niveauet for tilkendelse af førtidspension, så er der også i kommuner med relativt ens vilkår - herunder nabokommuner - fortsat meget store og uforklarlige forskelle i antal tilkendelser. Og det må der tages hånd om, mener Torben Möger Pedersen.

- I de forestående forhandlinger om en førtidspensionsreform bør det sikres, at best practice bliver udbredt til alle kommuner, så flere førtidspensioner kan forebygges. Forskellene er simpelthen for store til, at de bare kan fejes til side som tilfældige.

Knap 1.300 medlemmer får hvert år tilkendt supplerende førtidspension fra PensionDanmark. Op mod halvdelen af tilkendelserne skyldes lidelser i bevægeapparatet, mens psykiske lidelser tegner sig for godt 15 pct.

Foto: http://farm4.staticflickr.com/3236/2867626783_3135e1e9c7_o.jpg

lcl