Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lukkedage får kritik af borgerrådgiver

Flere af Københavns institutioner holder flere lukkedage end de må, og det er kommunen forpligtiget til at følge op på, mener borgerrådgiveren, Johan Busse

Af Thea Storm Pedersen

KØBENHAVN: Borgerrådgiver Johan Busse mener, det er kritisabelt, at Børne- og Ungdomsforvaltningen efter en henvendelse fra Københavns Forældre Organisation (KFO) ikke har undersøgt nærmere, om institutionerne holder sig inden for retningslinjerne for lukkedage. KFO pegede allerede i maj måned på, at der var et problem med antallet af lukkedage.

- Jeg mener, at kommunen er forpligtiget til at føre tilsyn med, at der kun bliver holdt de lukkedage, som det er besluttet. Og at kommunen nu har fået nogle informationer fra KFO, som man er forpligtiget til at følge op på. Jeg har derfor henstillet, at forvaltningen iværksætter nogle nærmere undersøgelser, siger Johan Busse til dknyt.

KFO har lavet en stikprøvekontrol af 115 institutioners lukkedage og fundet ud af, at de holder for meget lukket. Det er ifølge Johan Busse det ene problem.

- Og det andet problem er, at ifølge KFO er der en række af de her dage, hvor de holder lukket, selvom de ikke har adgang til det.

Københavns Kommune har besluttet, at man må holde lukket, hvis der er mindre end 45 pct. af børnene tilstede. Ifølge KFO er der bare ikke altid under 45 pct. af børnene tilstede på de dage, hvor institutionerne holder lukket. Borgerrådgiveren har derfor lavet sin egen undersøgelse for at se, hvordan KFOs oplysninger kunne krydstjekkes.

- Derfor lavede jeg en lille stikprøvekontrol i det mindste distrikt i kommunen, og jeg kunne se, at KFOs oplysninger formegentlig står til troende, siger Johan Busse.

Berør tusinde børn og forældre
Forvaltningen har endnu ikke lavet en undersøgelse og har henvist til, at de ikke kan bekræfte KFOs tal, fordi de ikke ved hvilke distrikter og institutioner, der er omfattet. Kommunen henviser til, at det eneste den med sikkerhed kan sige noget om, er i forhold til de ca. 20 klagesager, den har været over for mange lukkedage. Halvdelen af disse klager har været berettigede klager.

- Jeg mener, at kommunen er forpligtiget til at føre tilsyn med, at der kun bliver holdt de lukkedage, som det er besluttet. Og at kommunen nu har fået nogle informationer fra KFO, som man er forpligtiget til at følge op på. Jeg har derfor henstillet, at forvaltningen iværksætter nogle nærmere undersøgelser, siger Johan Busse.

Han bemærker, at selv hvis en mindre procentdel af institutionerne tilsidesætter reglerne, så kan det alligevel berøre tusinde af børn og forældre. Hvis forvaltningen handler på informationerne, vil den kunne nå at rette op på de eventuelle overskridelser og uberettigede lukkedage i 2011.

Hos Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser pressechef Casper Dall, at man allerede har iværksat tiltag før sommerferien, som forhåbentlig kan hjælpe på problemet. Her skal institutionslederne fremover indberette lukkedage til områdecheferne, som kan tage stilling til, om det er en gyldig lukkedag.
Når ferien er ovre, vil forvaltningen se nærmere på borgerrådgiverens undersøgelse.

Foto: http://www.flickr.com/photos/ladydragonflyherworld/