Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lemvig stifter selskab til gasdistribution

Byrådet i Lemvig har netop vedtaget at stifte et selskab, der gør kommunen til eneaftager af produktionen fra Lemvig Biogas
29. FEB 2012 16.10

LEMVIG: Nu vil Lemvig selv sætte prisen på biogas. Byrådet i Lemvig har netop vedtaget at stifte et selskab, der gør kommunen til eneaftager af produktionen fra Lemvig Biogas.

Dermed er vejen banet for en demokratisk styring af priserne på varme i Lemvig. Målet er klart: Borgernes varmeregning skal ned.

- Nu er det ikke længere op til de juridiske rådgivere i forskellige led af forsyningskæden at afgøre, hvor prisen skal sættes. Det ansvar påtager politikerne sig, siger Henrik Narud, direktør i det nystiftede Lemvig Gasdistribution A/S.

Byråd udgør generalforsamling
Henrik Narud er direktør for Teknik og Miljø i Lemvig og udlånes til det nye, selvstændige selskab. Politikerne i byrådets teknik- og miljøudvalg udgør selskabets bestyrelse, mens generalforsamlingen består af det samlede byråd.

Selskabet har ingen direkte ansatte, men drives med arbejdskraft fra ansatte i kommunen.

I første omgang er det borgerne i landsbyen Klinkby, som kommer til at nyde godt af, at det nye forsyningsselskab er kommet på banen. Fra i år har de skiftet varmeforsyning fra naturgas til biogas.

Varmeregningen skal ned
Det politiske mål er, at kunderne skal have skåret en sjettedel af deres varmeregning. Hvor de hidtil har modtaget seks varmeregninger om året for naturgas, skal de for fremtiden kun forvente fem tilsvarende opkrævninger for biogassen.

Jørgen Nørby, formand for teknik- og miljøudvalget, ser store fremtidsperspektiver i det kommunale gasdistributionsselskab.

- Vi vil kunne fordoble produktionen af biogas inden for en overskuelig årrække. Det vil bringe Lemvig Kommune langt i front som selvforsynende med grøn energi, siger han.

Et økologisk biogasanlæg
Udover lavere varmeudgifter for kommunens borgere og en større produktion af biogas giver det nye, politisk styrede forsyningsselskab også et anderledes beslutningsgrundlag, når Lemvig skal tage stilling til Lemvig Biogas' planer om at etablere Danmarks første økologiske biogasanlæg.

Endelig er Lemvig Kommune gennem et treårigt EU-støttet Interreg-projekt i front med udviklingen af en løsning på, hvordan den vedvarende biogas og den fossile naturgas kan flyde i samme ledningsnet.

srl