Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kogt skraldespandsindhold giver energi

Affalds- og miljøselskabet nomi i/s, der tager sig af affald i Lemvig, Struer og Holstebro, er langt med overvejelserne med at investere i et anlæg, der omdanner dagrenovation til biovæske
2. MAJ 2011 15.15

 

LEMVIG / STRUER / HOLSTEBRO: Første skridt er at koge 200 tons vestjysk dagrenovation på Amagerforbrænding, lyder det fra nomi, der er på vej til at investere i et såkaldt REnescience-anlæg, der laver dagrenovation om til en biovæske samtidig med, at værdifulde ressourcer, som eksempelvis fosfor, kan trækkes ud af affaldet.

 - Med den nye teknologi kan vi udnytte energien i dagrenovationen bedre end vi gør i dag. I dag forsøger vi populært sagt at brænde de våde kartoffelskræller. Fremover trækker vi energien ud af dem, siger Finn Thøgersen, der er formand for bestyrelsen i nomi i/s.

Konkret bruger selskabet omkring 1 mio. kr. på at sende 200 tons vestjysk dagrenovation til testforarbejdning på REnescience-forsøgsanlægget på Amagerforbrænding i København.

Den nye danskudviklede teknologi skal ses som en vigtig brik i en samlet plan, der skal sikre, at lokalområdet bliver 'selvforsynende' med energi, selvom affaldsmængderne falder, og Måbjergværket lige nu mangler 100.000 tons affald årligt.

- Når der ikke længere er affald nok, er vi nødt til at tænke energiforsyning på nye måder.

Som kartofler
En af dem er at udnytte den dagrenovation, vi kender fra de grønne containere mere effektivt, end vi gør i dag, forklarer Finn Thøgersen.

REnescience-teknologien går ud på, at dagrenovationen koges som kartofler i 20 minutter, hvorefter der tilsættes enzymer, der opløser alt organisk indhold som madrester og papir, mens fast stof som plast, træ og metal bliver tilbage. Biovæsken kan så bruges til produktion af biogas, og på længere sigt også bioethanol, mens plasten og træet kan genanvendes eller anvendes som brændsel i Måbjergværket.

REnescience-teknologien løfter affaldsbehandlingen op på et helt nyt niveau, og harmonerer med Miljøstyrelsens planer om, at nyttiggørelsen af den organiske del af dagrenovationen skal nå 65 pct. i 2035. Desuden passer et REnescience-anlæg fint ind i Holstebro Kommunes klimaplan, der satser massivt på vindenergi, solceller, biomasse og affald, pointerer nomi-formanden. 

Forskel på øst og vest
Der er forskel på, hvad vestjyder og østdanskere smider i skraldespanden. Derfor skal den store mængde vestjyske dagrenovation nu gennem Dong Energys REnescience-testanlæg på Amagerforbrænding. Forsøgene med det vestjyske dagrenovation begynder i april/maj, hvor de første lastvognstog kører mod Amagerforbrænding. 

- Derefter skal vi analysere på forsøget. Vi skal have vore egne testresultater, men vi er ret optimistiske, og bestyrelsen er meget positiv. Næste skridt kunne blive etablering af et REnescience-anlæg på Affaldsterminal Måbjerg i Holstebro, siger Finn Thøgersen.

DONG Energy har forestået udviklingen af den nye teknologi, som en fortsættelse af erfaringerne fra enzymatisk behandling af halm til biobrændstof. Arbejdet med udvikling af REnescience-teknologien er sket gennem de seneste seks år.