Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ledigheden stiger fortsat

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesministeren beklager men knytter sit håb til en forbedring 'lidt længere ud i fremtiden'

Bruttoledigheden steg i juni med 900 til 162.300. Andelen er imidlertid uændret og svarer fortsat til 5,9 pct. af arbejdsstyrken. Det er 0,3 procentpoint lavere end i juli 2010, hvor ledigheden senest toppede med 6,2 pct. Tallene er alle omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.

Bruttoledigheden stiger trods lille fald i nettoledigheden
Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Denne måneds stigning i bruttoledigheden dækker over, at nettoledigheden faldt med 200, mens der kom 1.100 flere i aktivering. I sidste måned var udviklingen omvendt - nettoledigheden steg, mens antallet af aktiverede faldt.

Flere ledige over 40 år
Juni måneds stigning i ledigheden ramte primært personer over 40 år, hvilket betyder, at der nu er 1.100 flere ledige i denne gruppe. Det var specielt antallet af ledige 50-59 årige, der er steget. Således er der siden den foregående måned kommet 600 flere ledige mellem 50 og 59 år, svarende til en stigning på 1,8 pct.

Til gengæld faldt ledigheden en smule for de lidt yngre. I juni var der 300 færre ledige mellem 25 og 39 år. Antallet af helt unge ledige, dvs. personer under 25 år, steg med 200 fra maj til juni.

Forskellen mellem kvinder og mænds ledighedsprocent indsnævres
Historisk set har kvinder haft en højere ledighedsprocent end mænd, men fra og med anden halvdel af 2008 har mænds ledighedsprocent ligget højest.

Det seneste år er forskellen i ledighedsprocenterne dog blevet indsnævret, og denne udvikling er forsat i juni. Det betyder, at der i juni var 0,5 procentpoint i forskel mellem kvinder og mænds ledighedsprocent - en forskel, der tidligere var på 2 procentpoint. I juni var ledighedsprocenten for mænd 6,2 pct., mens den var 5,7 pct. for kvinder.

Støjberg: Arbejdsmarkedet er påvirket af usikkerhed
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg siger i en kommentar til tallene:

- Dagens tal afspejler desværre, at det danske arbejdsmarked lige nu er påvirket af den usikkerhed, der den seneste tid har præget europæisk økonomi. Det har desværre givet udslag i, at vi efter at have set arbejdsløsheden falde i årets første måneder, nu har set et par måneder med mindre stigninger i arbejdsløsheden. Jeg er dog fortsat fortrøstningsfuld og forventer, at arbejdsløsheden vil falde, når vi ser lidt længere ud i fremtiden.

- I mellemtiden handler det om at sætte målrettet ind overfor de grupper, der har det sværest på arbejdsmarkedet. Derfor glæder jeg mig over, at det tidligere på måneden lykkedes at lave en bred politisk aftale om en forstærket indsats mod ungeledighed, hvor vi bl.a. sætter ind med isbryderinitiativer, så flere unge kan komme i job. Samtidig forventer jeg, at regeringens BoligJobplan vil gavne vækst og beskæftigelse i serviceerhvervene, siger Inger Støjberg.

Enhedslisten: Regeringen har tabt kampen mod arbejdsløsheden
Erik Clausen, gruppeformand for Enhedslisten ser selvsagt noget anderledes på de nye ledighedstal:

- Trods Lars Løkkes maniske påstande om at krisen er ovre, afslører stigningen i arbejdsløsheden to måneder i træk, at regeringen har tabt kampen mod arbejdsløsheden. Regeringen kommer derfor til at gå på valg på baggrund af økonomisk recession og øget arbejdsløshed. At løsningen på de problemer skulle være afskaffelse af efterlønnen, kortere dagpengeperioder og nedskæringer i kommunerne skal man hedde Lars Løkke eller Pia Kjærsgaard for at tro på, siger Per Clausen.

mou