Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Kongernes Nordsjælland overlever

Kongernes Nordsjælland overlever

Forligskredsen bag Nationalparkloven, som rummer alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, er blevet enige om at fortsætte arbejdet med at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland
23. MAR 2012 14.46

Forligskredsen udpegede i januar 2008 Kongernes Nordsjælland som mulig nationalpark, og de fem berørte kommuner udarbejdede i maj 2009 et forslag til afgrænsning efter gennemførelse af en række borger- og lodsejermøder.

Efter ønske fra forligskredsen har der i år været gennemført en kvalitetssikring af private lodsejeres modstand imod nationalparken, og den viser, at modstanden blandt lodsejerne er omfattende.

- Forligskredsen er optaget af at skabe accept og forståelse for projektet, så vi kan få en sammenhængende nationalpark. Derfor vil vi nu gå i tæt dialog med lodsejerne. Planen er bl.a. at invitere dem med på studietur til en eksisterende nationalpark og afholde lokale møder i Nordsjælland, siger miljøminister, Ida Auken (SF).

Kvalitetssikringen af lodsejertilkendegivelser for Kongernes Nordsjælland er gennemført af Kort & Matrikelstyrelsen. Se oversigt over lodsejernes holdninger her.

Skjern Å droppet
Forligskredsen bag Nationalparkloven har desuden valgt at tage Nationalpark Skjern Å af bordet.

Forslaget til Nationalpark Skjern Å var i høring i foråret 2011. På baggrund af høringssvarene besluttede forligskredsen sidste sommer at undersøge mulighederne for at inddrage den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene i Nationalpark Skjern Å. I sidste måned opretholdt et flertal i Ringkøbing-Skjern Kommunes kommunalbestyrelse imidlertid den oprindelige afgrænsning og sendte dermed sagen tilbage til forligskredsen i Folketinget.

På dagens møde var alle partier undtagen Dansk Folkeparti parate til at følge det lokale forslag til afgrænsningen af Nationalpark Skjern Å. Men Dansk Folkeparti kunne ikke støtte op om forslaget på grund af stor lodsejermodstand i Hoven-området.

Foto: http://www.visitnordsjaelland.com/NR/rdonlyres/F7C459F1-0101-4B4A-9772-390B0D6115B0/0/kongernesnordsjaellandlogo.jpg

lcl