Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kolding kæmper fortsat for at blive frikommune

I denne uge modtager Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder (V) 52 ansøgninger fra kommunen
21. JUN 2011 15.21

KOLDING: Kommunen blev forbigået, da regeringen udnævnte ni frikommuner. Men byrådet opgiver ikke kampen mod bureaukrati og overflødige arbejdsgange - det er nu besluttet at benytte den såkaldte udfordringsret. På den måde vil de enkelte institutioner og afdelinger få øget frihed til at gå nye veje og afprøve enklere måder at løse opgaverne på.

Forvaltninger og politiske udvalg har nu gennemgået samtlige ideer for at vurdere, hvor det er muligt, og hvor det giver mening at benytte udfordringsretten. Forslagene samt en række nye ideer har også været i høring blandt brugere og diskuteret i relevante samarbejdsudvalg.

52 forenklinger
Nu er pakken med de 52 ansøgninger klar til at blive sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Flere forslag kan komme senere, men i første omgang har byrådet ønsket hurtigst muligt at komme i gang med at udfordre de områder, hvor tingene kan gøres enklere og smartere.

Der er tre betingelser, som skal være opfyldt for forsøg under udfordringsretten: Formålet med lovgivningen skal fortsat være opfyldt, borgerens retssikkerhed må ikke kompromitteres og der må ikke gives dispensation for regler, hvis det medfører mulighed for, at fx. konkurrenceretlige regler eller EU-regler tilsidesættes.

lcl