Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kolding bejler til at blive frikommune

Kommunen har 79 konkrete forslag til, hvad en frikommunestatus kunne bruges til - og ni formulerede mål med projektet
8. MAR 2011 15.47

KOLDING: Kolding satser på at blive en af de fem kommuner, der udpeges til forsøget med frikommuner i 2012-2015. Kolding Byråd ønsker med status som frikommune at opfylde borgernes og erhvervslivets ønske om enklere og hurtigere sags- og beslutningsgange.

Byrådets økonomistyring i 2010 har konsolideret kommunens finansielle fundament. I 2011 forventes samme udvikling, så der er skabt et større økonomisk råderum for, at KommuneN kan gennemføre et målrettet og vellykket forsøg som frikommune.

Der er lavet 79 konkrete forslag, og hvis kommunen udpeges, skal der forhandles med Indenrigsministeriet om de enkelte forslag.

Og så har Kolding har sat sig ni mål med ønsket at blive frikommune:

  • En kommunal service, der i højere grad bygger på lokale beslutninger 
  • Lokalpolitisk handlekraft, når der viser sig behov for at justere og tilpasse gældende regler 
  •  Finde alternativer til en mere smidig og effektiv sagsbehandling - og derved minimere sagsbehandlingstiden 
  • Styrke indsatsen for at afbureaukratisere og fjerne unødvendige arbejdsgange 
  •  Styrke nærdemokratiet ved øget vægt på lokalpolitiske afgørelser i Byrådet 
  • Skabe større råderum for den enkelte medarbejder og sagsbehandler og dermed forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne i kommunen 
  • Indtænke sagsbehandlingen på tværs af de kommunale forvaltninger 
  • Øge beskæftigelsesindsatsen, bl.a. via øget tværsektorielt samarbejde 
  • Øge dynamikken i beslutningsprocesserne internt i forvaltningerne og mellem forvaltningerne