Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Husum får akut-værested til unge - i stedet for bagsædet af en sænket BMW

Indsatsen mod uroskabende unge i Voldparken i Husum, hvor en ung mand blev dræbt i marts, bliver nu styrket med et 18+ Center med midler fra Sikker Bys akutpulje

KØBENHAVN: En intens indsats i Voldparken i Husum for at sikre og opretholde trygheden får nu ekstra luft under vingerne med etableringen af et nyt 18+ Center, som er målrettet en større gruppe unge mænd over 18 år i kvarteret, oplyser Københavns Kommune.

Med penge fra Sikker Bys akutpulje er der nu enighed om at etablere et værested, som i den kommende tid ikke blot skal gavne de unge over 18, der har manglet et sted at være, men som også skal medvirke til at fjerne den utryghed, der blev skabt, da en ung mand i begyndelsen af marts måned blev dræbt i Voldparken.

18+ Centeret åbner, så snart der er fundet egnede lokaler.

Ingen hash-karriere
Socialborgmester Mikkel Warming (EL) glæder sig over, at der er opnået enighed om at bruge penge fra akutpuljen til et 18+ Center:

- Socialforvaltningen driver allerede tre væresteder for kriminalitetstruede unge mellem 18 og 25 år, og vi kan se, at de hver aften bliver fyldt. Vi ser unge, som i stedet for at sætte sig på bagsædet af en sænket BMW og få en karriere på det københavnske hashmarked, tager imod velmenende tilbud om job, uddannelse og ny start.

- Jeg håber, at det nye +18 sted bliver et godt sted at være og en start på noget nyt og konstruktivt for kvarterets unge mænd, siger Mikkel Warming. Samtidig med beslutningen om et nyt værested for de unge over 18, overtager Københavns Kommune Voldparkens Klub, der indtil nu har været selvejende. Klubben har i en periode været lukket, men bliver overtaget af kommunen på mandag den 2. maj. Dermed er forudsætningerne for at skabe tryghed og trivsel blandt børn og unge i Voldparken nu til stede.