DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Horsens indgår ny aftale med sine lærere

Horsens indgår ny aftale med sine lærere

Aftalen betyder, at lærerne skal undervise lidt mere, mens andre af lærernes opgaver reduceres

HORSENS: Selv om der er en ualmindelig anspændt sitiation mellem Danmarks Lærerforening og KL efter KL's udmelding om, at lærerne bør undervise en del mere, så er der netop indgået en ny arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet mellem Horsens Kommune og Horsens Lærerforening.

Arbejdstidsaftalen indebærer, at lærerne i Horsens Kommune i gennemsnit skal undervise lidt mere, og at der sker en reduktion i forhold til de andre opgaver, som indgår i lærernes arbejde.

Borgmester Jan Trøjborg (S) glæder sig over, at kommunen og Horsens Lærerforening ved fælles indsats har fået lavet en aftale.

- Jeg har stor respekt for forskelligheden i opgaver og positioner, og det er rigtig godt, når vi i samspillet kan holde os det fælles mål for øje. Folkeskolen er afgørende for de ambitioner, vi har som kommune, og netop derfor er det vigtigt, at vi hele tiden fokuserer på, hvordan vi får en god folkeskole med optimal læring til børnene inden for de rammer, vi har til rådighed.

Udvalgsformand Peter Sørensen (S) udtrykker stor tilfredshed med, at det er lykkedes i en god og konstruktiv dialog at få en ny arbejdstidsaftale på plads.

- Horsens Lærerforening og dermed lærerne i Horsens udviser med denne aftale stor ansvarlighed i forhold til at løfte den effektiviseringsopgave, som alle kommuner står over for lige nu, siger han.

Baggrunden for forhandling af en ny aftale er, at der skulle ske en effektivisering svarende til ca. 8 mio. kr., uden at det kom til at gå ud over elevernes timetal. Denne opgave kunne ikke løses med den gamle arbejdstidsaftale, og det er lykkedes gennem et godt samarbejde at finde frem til de ændringer i arbejdstidsaftalen, der gør det muligt for skolerne, at løse den opgave politikerne har givet.

De største ændringer i arbejdstidsaftalen består i, at den faktor, der er knyttet til 'opgaver i tilknytning til undervisningen', er reduceret, og der skal ske en reduktion i forhold til antallet af møder.

Formanden for Horsens Lærerforening Anne Grethe Fyrstenberg, siger i den forbindelse:

- Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere på de enkelte skoler i en dialog sikrer, at der er balance mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den tid de får til at løse dem. Vi har været glade for samarbejdet med Børn og Unge om den ny arbejdstidsaftale, men det er også vigtigt for os, at vi på lignende vis samarbejder om, hvordan den bliver ført ud i livet.

Chef for undervisningsområdet Anna Marie Illum oplyser, at aftalen også omfatter en fælles forpligtigelse til en fremadrettet dialog, hvor alle parter skal være med til at sikre, at intentionen i den nye arbejdstidsaftale bliver omsat til virkelighed på skolerne til gavn for børnene.

Tilbage står politisk fastlæggelse af et måltal for den gennemsnitlige undervisningsprocent i forbindelse med resultataftalen på skoleområdet.

mou