DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Lærerne: Vi vil fortsat samarbejde med kommuner og regering

Lærerne: Vi vil fortsat samarbejde med kommuner og regering

DEBAT Vil arbejde for undervisning af høj kvalitet, som beskrevet i 'Fælles viden – Fælles Handling' fra 2009 af bl.a. KL, Skolelederne og Danmarks Lærerforening
13. FEB 2012 10.05

Resolution vedtaget på Danmarks Lærerforenings ekstraordinære kongres:

Eleverne i folkeskolen er fremtidens vigtigste resurse. Derfor skal de have den bedste undervisning. Det er en langsigtet investering, der skaber de bedste muligheder for den enkelte elev og dermed de bedste muligheder for det danske samfund.

Det faglige og pædagogiske indhold i undervisningen skal i fokus. Forskningen dokumenterer, at læreren er den mest afgørende faktor for kvaliteten i under-visningen. Lærerne skal have mulighed for at gennemføre undervisning af høj kvalitet, som beskrevet i 'Fælles viden - Fælles Handling', der blev udarbejdet i 2009 af KL, Skolelederne, Danmarks Lærerforening og folkeskolens øvrige parter.

Lokalt og centralt vil Danmarks Lærerforening derfor fortsat søge et samarbejde med kommuner og regering for at sikre, at eleverne altid møder:

- lærere med et højt kompetenceniveau
- lærere med et stort engagement, understøttet af et tillidsfuldt samarbej-de mellem lærere, ledere og kommune
- lærere, der har forberedt undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elev, som beskrevet i folkeskoleloven
- lærere, der løbende følger op på den enkelte elevs udbytte af undervis-ningen, som beskrevet i folkeskoleloven
- lærere, der får sparring og bliver udfordret af en kvalificeret pædagogisk ledelse
- lærere, der indgår i et kvalificeret samarbejde om undervisningen med elevernes øvrige lærere
- lærere, der inddrager forældrene for at styrke elevernes indlæring for at leve op til folkeskolens formålsparagraf
- lærere, der underviser i et stærkt fagligt miljø med mulighed for at trække på supervision og støtte på skolerne og i kommunen
- lærere, der løbende fornyr og udvikler undervisningen i fagteam
- lærere, der har mulighed for at skabe et inkluderende fællesskab
- lærere, der har et tæt samarbejde med andre fagpersoner.

Danmarks Lærerforening har taget en række initiativer for at styrke lærernes muligheder for at gennemføre god undervisning. Vi forventer, at alle, der har et ansvar for folkeskolen, gør, hvad de kan for at understøtte lærerne i deres vigtige samfundsmæssige opgave.