Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kortere pauser og mindre forberedelse

Ny lærertids-aftale i Mariagerfjord sikrer både den nødvendige besparelse og at serviceniveauet kan fastholdes
8. FEB 2012 14.10

MARIAGERFJOD: På trods af krav om store besparelser på lærernes arbejdstidsaftaler er det lykkes Mariagerfjord Kommune og den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening at blive enige om en ny aftale, som giver den nødvendige besparelse, oplyser kommunen.

I forbindelse med budget 2012 vedtog byrådet, at der skulle spares 3,2 mio. kr. på skoleområdet. Halvdelen af de sparede penge skal dog bruges til at videreuddanne personalet. Især skal lærerne uddannes, så de er klædt bedst mulig på til det store inklusionsprojekt, der er undervejs.

Besparelsen skulle findes på lærernes arbejdstidsaftale. Og det er lykkes for parterne at indgå en aftale, som både sikrer den nødvendige besparelse og sikrer, at serviceniveauet kan fastholdes.

Aftalen betyder, at eleverne får det samme antal timer som før. Besparelserne hentes ved, at lærernes pauser bliver lidt kortere og de får færre timer til at forberede sig i forbindelse med vikartimer

Sikrer godt samarbejde og implementering
- Det er glædeligt, at det lykkedes at blive enige om en ny aftale. Det, at begge parter står bag aftalen, er med til at sikre et fortsat godt samarbejde mellem lærerne og kommunen, siger skolefagchef Peter Møller.

Han uddyber, at det også er blevet aftalt, at lærernes tillidsrepræsentanter og skolernes ledelse sammen med skolefagenheden vil lave et formaliseret samarbejde for at sikre, at den nye arbejdstidsaftale bliver ført godt ud i livet.

- Vi er rigtig glade for, at det lykkedes os at fastholde grundlaget for aftalen. Det vil sige, at aftalen bygger på den centrale arbejdstidsaftale fra 2008, der prioriterer, at lærernes professionalisme og et stærkt ledelsesrum går hånd i hånd. Vi undgik dermed at gå tilbage til gamle aftaler med optælling og ufleksibilitet som resultat, slutter Peter Rasmussen.

ka