Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Livtag med lærerne - og ledelse af ledelsen

KOMMUNALØKONOMISK FORUM I Vordingborg og Randers har perioder uden egentlig arbejdstidsaftale været skridt på vejen mod at få mere undervisning fra lærerne

Af Knud Abildtrup, [email protected]

AARHUS: - Der er ingen hovedstadseffekt, ingen forskel på blå eller røde byrådsflertal. Udelukkende et spørgsmål om, hvilken arbejdstidsaftale, man er på. Sådan opsummerede KL-konsulent Thorbjørn Christensen på Kommunaløkonomisk Forum i Aarhus, hvad han så som baggrunden for de væsentlige forskelle i lærernes undervisningstid i den nye KL-undersøgelse med 20 kommuner.

Kommuner på de nye aftaler A08 underviser mindre end på de 'gamle' i A05. Og der er forskelle på op til 20 pct. på skoler inden for samme kommune, såmænd. Netop den betragtning kunne skolechef i Randers, Torben Bugge, tilføje en dimension: Han konkluderede slet og ret, at topledelsen i Randers førhen har stolet for meget på, at det centralt vedtagne også blev udført i det yderste ledelsesled. For den vedtagne målsætning blev udmøntet såre forskelligt på skolerne.

I Vordingborg kunne borgmester Henrik Holmer (S) iagttage store mængder af blomster, wienerbrød og sympatitilkendegivelser fra hele landet, der havnede på lærerværelser, hvor de lokale lærerkredse var på hælene – 40 lærere skulle fyres, og de kunne ikke få en ny aftale igennem.

Lærerkredsen var oppe imod en kommunal ledelse, der var ganske opmærksomme på, at der ikke blev sat kiler ind mod en samlet ledelsesmæssig front – politikere og embedsmænd – for undervisningstiden skulle op.

- Vi har lært, hvad en tilbagefaldsbestemmelse vil sige - vi måtte tilbage til, at ledelsen administrerer en mødeplan, og skolelederne fik en ny oplevelse af at kunne lede og fordele arbejdet.

Siden fik de - efter dette forløb -  en ny aftale, ikke den nyeste, men den knap så fleksible A05.

Bunden opgave
Torben Bugge kunne berette om en bunden opgave, der gik ud på at hæve lærernes undervisningsandel i 2011-12 fra 40,6 til 41 pct. (for 8 mio. kr.) og i næste skoleår med yderligere 4 mio. kr. op til 41,5 pct.

Uden at reducere elevernes undervisningstid lykkedes det at gå fra 639 til 678 timer pr. lærer pr. år. Landsgennemsnittet er 653.

Som i Vordingborg er man i Randers stadig på A05 – suppleret med en 'A08 light' med elementer af en såkaldt helhedsaftale. Og fra skolechefens kontor ser resultatet således ud: Ingen elevflugt og ingen forældreklager over, at lærerne er mere på skolen, som Torben Bugge lakonisk beskrev det.

Han kunne samtidig berette om enkelte lærere, der egentlig var ganske godt tilfreds med, at det fra skoleledelsen blev bestemt, at der onsdag fra 14-17 er fælles forberedelse. Måske lidt ufleksibelt – men så var der da ingen, der kunne sætte en finger på, at man gik til spejder hver torsdag.