Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Holbæk undgår besparelser i 2012

BUDGET 2012 Med Socialdemokraternes tilslutning er det nu samtlige byråds-partier, der står bag budgetaftale
11. OKT 2011 10.51

HOLBÆK: Et enigt byråd står bag budgetaftalen, der formelt bliver vedtaget ved andenbehandlingen af budgettet, som sker på byrådsmødet den 12. oktober. Det er en aftale uden besparelser, men med fokus på økonomisk stabilitet og målrettet udvikling, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig meget over, at det er lykkedes at skrue en aftale sammen, som hele byrådet kan bakke op om. Med et samlet byråd og et fælles arbejdsgrundlag har vi de bedste forudsætninger for at opnå vores mål om konsolidering af økonomien, investeringer i anlæg og ikke mindst fokus på den udvikling, der skal til for at imødekommende fremtidens krav og muligheder, siger borgmester Søren Kjærsgaard (V).

Holbæk Kommune har i 2011 haft blikket rettet skarpt mod styring og genopretning af økonomien. Denne indsats begynder nu at have tydelig effekt, og det ser således ud til, at årets regnskab ender med plus på bundlinjen.

- Den økonomiske situation er meget mere stabil i år, og det glæder mig meget. Der er naturligvis stadig brug for stram økonomistyring, men det er tydeligt, at vi er på rette vej. Jeg glæder mig meget over, at der i dette års budget er luft til noget af det vi gerne vil. Anlægget af en ny daginstitution, penge til boligstrategien på ældreområdet og et øget fokus på bl.a. misbrugsbehandling er gode eksempler på, at det vi vil bliver prioriteret i denne budgetaftale, siger 1. viceborgmester Louise du Plessis de Richelieu (SF).

Plads til udvikling
Budgetaftalen tager afsæt i kommunens vision: 'Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil'. Økonomisk stabilitet er det, kommunen skal, mens målrettet udvikling er det, kommunen vil.

- For os har det været helt afgørende, at der ikke er tale om nye besparelser i dette års budget. Derimod har det været muligt at få indarbejdet nogle millioner til målrettede udviklingstiltag, og det ser vi som skridt i den rigtige retning. Og så glæder vi os over, at det for første gang i denne valgperiode er lykkedes at nå frem til et resultat, som alle byrådets partier kan tilslutte sig, siger 2. viceborgmester Sine Agerholm (S).

Udviklingsplanen og politikkerne for de forskellige serviceområder er udgangspunktet for de forandringer, byrådet ønsker at skabe de kommende år. Forandringer som budgetaftalen støtter op omkring ved at sikre det nødvendige økonomisk råderum til at gennemføre de første konkrete initiativer.

I budgetaftalen har byrådet desuden prioriteret områder, der kan udvikle Holbæk Kommune som et attraktivt sted at bo og drive virksomhed, og initiativer, der kan ruste kommunen til fremtidens opgaver. På den baggrund vil følgende områder få særligt fokus: kompetenceudvikling af medarbejdere, velfærdsteknologi, forebyggende indsats på misbrugsområdet, forebyggende indsats på voksenspecialområdet og implementering af børne-ungepolitikken.

Der foreligger ingen konkrete budgettal fra kommunen, men det har tidligere været fremme, at der er tale om 200 millioner til anlæg og energirenoveringer.
Der er planer om fx plejeboliger, idrætshaller, veje, skoler, dagtilbud og 30 mio. kroner alene til en helt ny daginstitution, der skal erstatte tre utidssvarende institutioner.

mou