Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Høring på Christiansborg: Hvordan kan kommunerne skabe mere vækst via udbud?

Venstres IT-ordfører, Michael Aastrup Jensen, inviterer i samarbejde med Dansk IT og IT-Branchen til en høring vedrørende de kommunale it-udbudsregler
2. MAJ 2011 11.03

FOLKETINGET: I kølvandet på den seneste tids massive kritik af de administrations- og omkostningstunge EU-udbud, som kommuner og KL er kommet med, bliver der nu en tre-timers høring, hvor eksperter og politikere skal drøfte udbud indenfor et enkelt område: IT.

Bag initiativet står Michael Aastrup Jensen (V), der har inviteret partiernes kommunal- og erhvervsordførere med i et panel: Morten Østergaard (RV), Orla Hav (S), Steen Gade (SF), Daniel Rugholm (K), Jacob Jensen (V) og
Mikkel Dencker (DF).

Michael Aastrup Jensen ønsker en række problemstillinger belyst gennem en debat mellem politikerne og it-brancen:

• Hvorvidt de nuværende IT-udbudsregler i kommunerne fortrinsvist fungerer som proforma, snarere end som et redskab til at sikre kvalitet, innovation og vækst.
• I flere tilfælde opleves det, at it-løsninger er indkøbt uden en egentlig udbudsrunde.
• Nogle står efter udbudsrunder tilbage med en oplevelse af, at kommunen allerede inden udbudsrunden har besluttet sig for et bestemt indkøb.
• Det er ikke altid hverken det billigste eller næstbilligste indkøb, der vælges. Nogle gange er det ligefrem det dyreste enten med en begrundelse vedrørende sikkerhed, eller blot af ren prestigemæssige årsager.
• Der ses en tendens til at kommunerne, muligvis utilsigtet, gennem udbudsbekendtgørelsens beløbsramme de facto tilvælger store leverandører frem for de mindre.
• Er det et spørgsmål om, hvorvidt kommunerne er godt nok rustet til at foretage en udbudsrunde eller skal der være bedre mulighed for vejledning?
• Eller bør der indføres standardudbudsmateriale som i andre lande?

Høringen finder sted onsdag 4. maj kl. 13-16 i Fællessalen på Christiansborg.

mou