Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Fint at sænke tærskelværdi for EU-udbud, men ikke nationalt

DEBAT Dansk Byggeri støtter KL og Danske Regioners ønske om at få revideret EU's udbudsregler, så de ikke er alt for administrativt krævende. Men ændringerne må ikke betyde, at der sendes færre opgaver i nationalt udbud
27. APR 2011 15.28

Af Torben Liborius

- En forhøjelse af tærskelværdien for, hvornår en opgave skal i EU-udbud kan sagtens være fornuftig, men det må ikke betyde, at grænsen for, hvornår en opgave skal i nationalt udbud, også rykkes.

Jeg anerkender ikke argumentet om, at de penge, som kommuner og regioner bruger på at beskrive en opgave i forbindelse med et udbud, er spildt, hvis kommunen alligevel selv vinder opgaven.

- En gennemgang og beskrivelse af en opgave vil altid tilføre værdi - også selvom opgaven ender med at blive løst i offentligt regi. Kommunen får viden om, hvad den får for sine udgifter. Den viden mangler mange steder. Den kan bruges konstruktivt - og måske endda gøre løsningen af opgaven mere effektiv, end den tidligere har været.

Ubudsreglerne skal indrettes, så de tilskynder kommunerne til at sende så mange opgaver som muligt i udbud. Kommunerne har brug for at konkurrenceudsætte mange flere opgaver, end de gør i dag. Det skal reglerne hjælpe med til, uanset om de kommer fra EU eller Folketinget.


Erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri