Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Østdansk mega-udbud færdigt

Det største udbud af buskørsel i Danmarks historie sænker prisen per køreplantime med fire pct.
11. APR 2011 15.22

Udbuddet, som kommer fra Trafikselskabet Movia, omfatter ca. en fjerdedel af den kollektive bustrafik i Østdanmark og medfører markante ændringer, hvor mange buslinjer overgår til et nyt busselskab, oplyser Movia. 

Udbuddet har været præget af stor konkurrence, og det afspejler sig i priserne. Samlet set er prisen per køreplantime, dvs. den gennemsnitlige pris for at have en bus på gaden i en time, nemlig faldet med fire procent i forhold til priserne i det udbud Movia afgjorde sidste år. Det svarer til en besparelse på 30 kr. per køreplantime.

På de kontrakter, der omfatter centrale linjer med et stort kundepotentiale, er kontrakterne denne gang udformet, så busselskaberne ikke er garanteret en lige så høj betaling som tidligere. Til gengæld har de mulighed for at øge indtjeningen, hvis antallet af passagerer stiger.

To nye selskaber
Med det nye udbud bydes to nye mindre busselskaber velkommen. Det drejer sig om Anchersens Rute ApS og Handicap Befordring A/S.

Udbuddet omfatter 1,2 mio. køreplantimer, 59 buslinjer og 337 busser.

På grund af udbuddets størrelse træder kontrakterne i kraft på tre forskellige tidspunkter - den 23. oktober 2011, den 11. december 2011 og den 1. april 2012.

Hvem vandt kørslen?
Movias linjer i København, Frederiksberg og i Københavns omegn - 2A, 82N, 6A, 83N, 150S, 173E, 20E, 95N, 350S, 81N, 18, 40, 26, 85N, 68, 147, 156, 157, 158 og 159 skal fortsat køres af Arriva Skandinavien A/S. Herudover overtager Arriva Skandinavien A/S Movias linjer i København og i Københavns omegn - 1A, 200S, 130, 134, 135 og 161, som i dag køres af City-Trafik A/S.
Movias linjer i København og i Københavns omegn - 500S, 153E, 154E og 160 skal fortsat køres af City-Trafik A/S. Herudover overtager City-Trafik A/S Movias linje 13 i København og i Københavns omegn, som i dag køres af Arriva Skandinavien A/S, men afgiver som nævnt ovenfor linjerne - 1A, 200S, 130, 134, 135 og 161 til Arriva Skandinavien A/S.