Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL siger igen nej til tvangsudbud

KOMMENTAR: Vi tager skarp afstand fra at lovgive om spørgsmålet. Til gengæld glæder vi os over, at regeringen inviterer til forhandlinger, skriver KL's formand Jan Trøjborg i en kommentar til den netop indgåede Konkurrencepakke

Af Jan Trøjborg (S), formand for KL

KL tager skarp afstand fra at øge de offentlige udbud gennem tvangslovgivning. Derfor er det glædeligt, at regeringen nu inviterer til forhandling om øget konkurrenceudsættelse.

Kommunerne støtter et stærkere offentligt-privat samarbejde, men omfanget af de kommunale udbud må helt afhænge af de rammer, som regeringen er villig til at give kommunerne. Regeringens mål om at konkurrenceudsætte mindst 31,5 pct. af de kommunale opgaver i 2015 betragter vi som et udspil, og om det mål kan indfries, afhænger af forhandlingerne.

Styrk gerne OPS
Vi ser meget gerne, at det offentlige-private samarbejde styrkes, så der bliver en større konkurrence af offentlige opgaver også på de bløde områder - velfærdsområder som fx ældreplejen, men vi har ikke i dag et privat leverandørmarked, der kan håndtere denne opgave på ældreområdet i stor stil. Det skal først opbygges, og det skal ske på en sådan måde, at det ikke svækker den service, som de ældre borgere får i dag. 

KL har sammen med Dansk Industri peget på en model, der kan fremme udbud på ældreområdet. Jeg kvitterer for, at regeringen og forligspartierne i deres aftale vil skabe stærkere leverandørdannelse på hjemmehjælpsområdet. Det er nemlig nødvendigt at ændre den nuværende lovgivning, hvis vi skal have mere konkurrenceudsættelse på plejeområdet.

Regeringen ønsker også, at der skabes bedre mulighed for udbud på dagtilbudsområdet. Men her skal vi nøje overveje konsekvenserne af udbud, for dagtilbuddene er i stigende grad involveret i den tidlige og forebyggende indsats og børns læringsperspektiver og i tæt samarbejde med skolesystemet.

Lokalt forankret
Hvis vi skal have flere udbud af kommunale opgaver, er det nødvendigt at have en lokal forankring af opgaven, og det sker ikke gennem den trussel om tvang, som regeringen og forligspartierne lader svæve i luften med den nye aftale. Jeg anerkender dog, at regeringen har taget sit hidtidige forslag om at tvinge kommunerne til at udlicitere et distrikt i hjemmeplejen af bordet.

Hvad angår affaldsforbrænding, lægger man op til en endog meget vidtgående reform, hvis konsekvenser slet ikke er belyst, og som sætter store samfundsmæssige værdier på spil. Det skitserede forslag indebærer, at kommunerne ikke længere kan skabe sikkerhed for, at de kan komme af med husholdningsaffaldet til forbrænding.

Der er behov for at få belyst de praktiske og konkrete konsekvenser af at gå forskellige veje. I den sammenhæng anbefaler KL, at man inddrager erfaringer fra andre, europæiske lande, hvor man har kommunalt ejede forbrændingsanlæg, der også modtager affald fra erhverv," siger Jan Trøjborg.