Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hjælp til selvhjælp er slet ikke så nemt

I praksis er der barrierer for at få goderne ved hjælp til selvhjælp i hjemmeplejen, viser ny rapport fra AKF
18. NOV 2011 14.40

Det er et mål for kommunerne og et fagligt ideal for SOSU-medarbejderne, at ældre skal have 'hjælp til selvhjælp'. Samtidig kan det både være en fordel for de ældre og for kommunens pengekasse, men i praksis er der barrierer. Det viser en ny undersøgelse, som er udført af Eigil Boll Hansen og Leena Eskelinen fra AKF i samarbejde med Hanne Marlene Dahl fra Roskilde Universitet.

Positive effekter
Undersøgelsen er gennemført i to kommuner, Høje-Taastrup og Varde, hvor der har været særligt fokus på at give hjælp til selvhjælp, og i to kommuner, Brønderslev og Fredensborg, hvor dette ikke er tilfældet. Og undersøgelsen viser, at der kan være ressourcer at spare ved at have fokus på hjælp til selvhjælp i hjemmeplejen.

- I Høje-Taastrup og Varde, hvor man har haft meget fokus på at yde hjælp til selvhjælp, er stigningen i den bevilgede hjemmehjælp fra 2009 til 2010 lavere end i de andre kommuner. Det kan skyldes, at visitatorerne i de to kommuner er blevet mere opmærksomme på at motivere borgerne til træning og til selv at udføre dagligdags gøremål, siger docent i AKF, Eigil Boll Hansen.

Undersøgelsen viser desuden, at ældre mænd i Høje-Taastrup er blevet mere mobile end ældre mænd i de tre andre kommuner i undersøgelsen. Derimod kan undersøgelsen ikke påvise, at hjælp til selvhjælp har haft nogen virkning på evnen til at udføre daglige aktiviteter eller på det psykiske velbefindende.

Barrierer i praksis
Men undersøgelsen viser også, at der er en række barrierer, som gør det vanskeligt for SOSU-medarbejderne at føre idealet om hjælp til selvhjælp ud i livet i praksis.

- Hjælpens udformning er i praksis et resultat af et komplekst samspil mellem SOSU-medarbejderen og den ældre, hvor den ældre borgers forventninger og SOSU-medarbejderens faglighed og tidsramme er noget af det, der kan spille ind. Det er væsentligt, at der er klar kommunikation ved tildelingen af hjælpen om, hvad den ældre kan forvente, for at hjælp til selvhjælp kan vinde indpas, siger docent i AKF, Leena Eskelinen.

Kræver særlig indsats
Rapporten peger på, at der er brug for en række tiltag, hvis man vil styrke princippet om hjælp til selvhjælp:

  • At det ved visitationen gøres klart, hvilke forventninger der er til den ældres egen indsats, og hvilke mål der er for den bevilgede hjælp.
  • Ledelsesopbakning til SOSU'en om at holde fast i hjælp til selvhjælp i den daglige praksis.
  • Støtte fra fx ergo- og fysioterapeuter til at yde hjælp til selvhjælp i praksis.
  • Udvikling af SOSU'ernes kompetence til på en pædagogisk måde at stille krav og forventninger til de ældre om selv at udføre opgaver, de er i stand til.

Undersøgelsen er gennemført med støtte fra TrygFonden.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/barthelomaus/with/11035798/