Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Godt begyndt i landets største vandopland

Nye vådområder vil dække omkring 500 ha. og spare Limfjorden for 50 tons kvælstof årligt
28. MAR 2012 14.32

LIMFJORDEN: I første kvartal 2012 er der i oplandet til Limfjorden søgt om at realisere fem nye kommunale vådområdeprojekter ved henholdsvis Fly Enge ved Viborg, Vøvel bæk ved Aalborg, Simested Å i Rebild, Bjørndal Kær i Struer og Vester Sø i Lemvig Kommune. De kommer samlet til at dække ca. 500 ha og skal sikre en årlig kvælstofreduktion på ca. 50 ton til gavn for Limfjorden.

Det er Staten, der nationalt har fastsat den kommunale vådområdeindsats til ca. 10.000 ha. I Danmarks største vandopland 'Limfjorden', hvor ca. 1/3 af den samlede vådområdeindsats skal foregå, er det Limfjordsrådet, der koordinerer indsatsen. Der er tale om meget forskellige vådområdeprojekter. Med ca. 300 ha. er 'Fly Enge' ved Karup Å i Viborg, Holstebro og Skive Kommune det klart største af projektområderne, der er ansøgt om realisering, men flere i samme størrelse er undervejs.

- Det er starten på en 'ketchup-effekt', vi ser, hvor mange lignende projekter efter forundersøgelser i 2011/2012 vil blive ansøgt realiseret i indeværende år,  konstaterer en tilfreds formand for Limfjordsrådet, Poul Roesen (K).

Godt fra start
- Den kommunale vådområdeindsat er kommet rigtig godt fra start. Ikke mindst som følge af den lokale forankring og engagementet blandt kommunerne og lodsejerne. Det er glædeligt, at man nu kun to år efter igangsættelse, kan konstatere en så stor fremdrift og opbakning til den kommunale vådområde-indsats omkring Limfjorden.

- Det er som udgangspunkt frivilligt, om lodsejere ønsker at medvirke i projekterne, og der har selvfølgelig været steder, hvor lodsejere ikke har kunnet tilslutte sig et projekt. Denne situation var forventet, så Limfjordsrådet og kommunerne har en backup-liste med potentielle vådområdeprojekter, der i sådanne tilfælde kan sættes i gang som alternativer til de først planlagte.

De fem nye vådområder er ikke de første kommunale projekter i oplandet til Limfjorden, men skal ses i sammenhæng med fire projekter fra 2011. Med et samlet areal på godt 350 ha. forventes sidstnævnte at blive synlige i landskabet ved Svenstrup Å i Holstebro, Hundsø på Mors, Lilleåen ved Vesthimmerland og Starkæret ved Aalborg. De ni projekter betyder, at 25 pct. af det samlede indsatsmål i Limfjordsområdet nu er på vej mod realisering.


Foto: Fly Enge