Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Seks nye vådområder skal beskytte Lillebælt

Syv kommuner søger nu om penge hos Naturstyrelsen til de nye projekter, som skal reducere udledningen af kvælstof til Lillebælt
2. MAR 2012 10.36

Udledningen af kvælstof fra især landbruget til Lillebælt skal reduceres med ca. 110 tons kvælstof om året. Det er statens opdrag til de syv kommuner, Hedensted, Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, der alle har vandløb, der afvander til Lillebælt.

Det skal ske ved at etablere nye vådområder som et led i gennemførelsen af de nye vand- og naturplaner.

De 6 vådområder: Sillerup Bæk, der ligger i Haderslev, Apotekergrøften, Birkemosen, Hejls Bæk - Kolding, Vejle Å ved Haraldskær Fabrik og Bundsø - Sønderborg, vil tilsammen kunne reducere udledningen af kvælstof til Lillebælt med godt 27 tons om året. Forud er gået en periode med forundersøgelser og dialog med de berørte lodsejere.

- Vi synes generelt, vi har haft en god dialog med landbruget, siger Christian Kloppenborg-Skrumsager (V), gårdejer og formand for Plan- og Miljøudvalget i Kolding, som for nylig har overtaget formandskabet for den såkaldte Vandoplandsstyregruppe Lillebælt. Styregruppen koordinerer indsatsen i vandopland Lillebælt på tværs af kommunegrænser.

- Landbruget er bevidst om, at vådområder er en god måde at reducere udledningen af kvælstof til vores vandmiljø. I tilgift genskaber vi nogle gode naturområder til gavn for dyre- og plantelivet og de lokale beboere. Der er allerede gennemført et vådområdeprojekt på 6 ha i Aabenraa Kommune ved Sandskær, fortæller Christian Kloppenborg-Skrumsager.

Når vandet fra åen igen får lov at oversvømme de lavtliggende enge, bindes noget af det kvælstof, der ellers ville være fortsat ud i havet og bidrage til bl.a. algeopblomstring om sommeren.

De 6 vådområder udgør tilsammen ca 175 ha. Det er målet i alt at etablere omkring 900 ha vådområder i vandoplandet til Lillebælt inden udgangen af 2015. Det sker som led i opfyldelsen af de mål, EU har opsat for at sikre god tilstand i vandmiljø og natur i EU. Opgaven medfinansieres af EU.

mou