Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vandplaner er panik før EU-formandsskabet

DEBAT Det er godt, at vandplanerne nu endelig ser ud til at komme af sted til EU. Men ambitionsniveauet er lavt
5. DEC 2011 9.32

Af Michael Stoltze

EU's vandrammedirektiv går kort fortalt ud på, at det vand, som strømmer af landet skal være af så god kvalitet, at det ikke er sundhedsskadeligt og ikke skader vandmiljøets økosystemer.

Det er et flot direktiv med en nødvendig ambition oven på et uendeligt trist kapitel i Europas miljøhistorie med omfattende og alvorlig forurening af vandmiljøet.

Vandmiljøplanerne i Danmark er den fortsatte kamp for et renere vandmiljø. På spildevandssiden har indsatsen været en kæmpe succes, i hvert fald i industrien og i byerne, hvor spildevandsrensningen nu er så god, at man ofte kan bade i havnevand.

Kun få frivillige
Landbrugets tab af problematiske næringsstoffer er også reduceret, med slet ikke nok i forhold til målene. Det kunne være sket for længst, men problemet har i årevis været, at der ikke var penge til udtagning af arealer til de våde enge, der skulle fungere som en slags åbne rensningsanlæg for næringsrigt markvand. Planerne har gang på gang lagt op til enorm frivillig udtagning af lavbundsjord til disse våde enge, som kan omskabe for rigelige mængder plantetilgængelige kvælstofforbindelser til uskadeligt, frit kvælstof.

Men da der ikke fulgte penge med, havde stort set ingen landmænd lyst til at udlægge våde enge frivilligt. Det siger sig selv.

Det har fået Danmarks Naturfredningsforening til at erklære frivilligheden krig, mens landbruget har råbt på penge.

Strammere planer senere?
Nu er regeringen så kommet med deres reviderede vandplaner

Planen er reelt en videreførsel af blå bloks politik, dog på et lidt lavere ambitionsniveau. Det er regeringen ikke stolt af, men Danmark har en EU-dom for ikke at have gjort nok for vandmiljøet i tide hængende over hovedet, og det ville se meget dårligt ud, hvis Danmark ikke havde nået at sende sine planer af sted til EU, inden vi overtager formandskabet 1. januar 2012.

Regeringen varsler dog nye og strammere vandmiljøplaner senere. Men den melding har vi hørt så mange før, at den er svært at tage alvoligt, med mindre der følger rigtig mange penge med (f.eks. ved en omlægning af landbrugssøtten) til udtagning af lavbundsjorder til våde enge.

Det er godt, at vandplanerne nu endelig ser ud til at komme af sted til EU. Men det er tydeligvis panik før EU-formandskabet, og ambitionsniveauet er lavt.


Forfatter, fotograf, biolog og debattør, Michael Stoltze

Indlægget stammer fra bloggen dansknatur .