Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Så strømmer vandplanen ud af ministeriet

Danmark er blevet inddelt i 23 vandoplande, som alle skal opnå en god økologisk tilstand inden 2015
2. DEC 2011 14.21

Miljøminister Ida Auken (SF) har i dag præsenteret indholdet af de 23 planer, der skal sikre, at Danmark i fremtiden får rent vand i både fjorde, åer, søer og vandhaner. Planerne har været mange år undervejs, men nu ligger rammerne fast, og de bliver færdige i år.

- Den tidligere regering har desværre spildt alt for meget værdifuld tid med interne slagsmål og angst for særinteresser. Vi er derfor på forhånd slået to år tilbage, og jeg vil ikke forlænge processen og dermed udsætte forbedringen af vandmiljøet yderligere. Derfor skal vi have vandplaner ud at virke nu - og så må vi indhente det forsømte i næste planperiode, siger Ida Auken.

Indsatsen for bedre miljø i vandløbene fokuseres på de 5.300 km vandløb, hvor Naturstyrelsen vurderer, at det vil give mest effekt på kortest tid. Den ændring vil nu blive sendt i supplerende høring.

Forberedet spildevandrensning
- Regeringens beslutning om indholdet af vandplanerne er et væsentligt element i forbedringen af vandmiljøet. Det er endvidere min vurdering, at vandmiljøet har brug for en indsats, der ligger ud over niveauet i de aktuelle vandplaner. Men på spildevandsområdet får vi taget ordentlig fat på en opgave, som har ligget og ventet i mere end et årti. Alt for mange ejendomme i det åbne land leder deres urensede spildevand direkte ud i naturen. Det er skadeligt for miljøet - og unfair over for alle de borgere - som i årevis har betalt for rensning af deres spildevand, siger Ida Auken.

Hun bebuder, at 40.000 husstande skal kobles på et kloaknet eller have forbedret spildevandsrensningen.

- Der er et efterslæb på 50.000 ejendomme. Kommunerne får fire år til at rydde op i tre fjerdedel af dem, og den sidste fjerdedel skal de så klare indenfor den næste tiårige planperiode.

Blot en start
Ida Auken understreger, at vandplanerne kun er første skridt. Næste skridt er regeringens natur- og landbrugskommission, som skal komme med modeller for den kommende indsats.

Derefter fastsætter regeringen mål for den kommende planperiode - der som minimum skal indebære en reduktion på yderligere 10.000 ton kvælstof og minimum skal indeholde en indsats for yderligere 2.000 km vandløb.

Derudover nedsætter regeringen et vandløbsforum med repræsentanter for landbruget og grønne organisationer, som skal komme med forslag til, hvordan man kan styrke vandløbenes naturværdi.

Foto: http://www.flickr.com/photos/shevy_dk/5031797865/sizes/z/in/photostream/

lcl