Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fredericias politikere i gang med ny skolestruktur

En grundig analyse af mulige scenarier for den fremtidige skolestruktur i Fredericia Kommune er netop færdiggjort
16. NOV 2011 18.41

FREDERICIA: Nu går den politiske proces i gang, som skal ende med vedtagelse af en ny skolestruktur 27. februar 2012.

Skoleafdelingen har i 2011 kørt en intern proces sammen med konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess, som har resulteret i en 107 sider lang rapport om mulige scenarier for fremtidens skolestruktur i Fredericia Kommune. Analysen er blevet forelagt byrådet, og nu går den politiske behandling af de forskellige forslag i gang.

Der er rigtig meget at forholde sig til i rapporten, som indeholder fem hovedscenarier for den fremtidige skolestruktur med hver tre til seks forskellige veje at gå. Derfor går politikerne nu i tænkeboks og vil bruge de næste dage på at udforme et forslag, som den 1. december bliver sendt i otte ugers offentlig høring - herunder et planlagt borgermøde.

Behov for en ny skolestruktur - og besparelser
Oplægget til en ny skolestruktur skal ses i lyset af, at der er stigende  forventninger i samfundet til kvaliteten af undervisningen og elevernes almene dannelse i grundskolen. For grundskolen skal skabe fundamentet for, at 95 pct. af en ungdomsårgang er motiveret for og i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Fredericia vil skabe en spændende folkeskole, hvor der er rum til fortsat at udvikle kvaliteten af undervisningen. Det skal blandt andet gøres ved at øge brugen af it i undervisningen og ved at satse på at have en meget høj specialpædagogisk viden.

Derudover ønsker Fredericia Kommune at skabe nogle fagligt stærke miljøer på skolerne, hvor der er fokus på lærernes efteruddannelse og kollegavejledning. Det skal være med til at sikre, at de lokale læringsmiljøer i højere grad kan inkludere og støtte op om hver enkelt elevs potentiale, så alle børn og unge bliver bedst muligt rustet til at klare sig.

Det ligger også i oplægget til en ny skolestruktur i Fredericia Kommune, at den skal give en varig driftsbesparelse på 8 mio. kr. årligt. Der er et stort spænd i besparelsespotentialet inden for de enkelte scenarier, hvor scenarie 1 ikke indfrier de økonomiske forventninger, mens scenarie 5 giver et besparelsespotentiale på op til 24 mio. kr. I de scenarier, hvor der kan spares mere end 8 mio. kr. på skolestrukturen, vil der frigøres midler, som kan bruges til at udvikle på kvaliteten.

mou