Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Gladsaxe mangler børn - skoler skal sammenlægges

Gladsaxe har for få børn i forhold til antallet af skoler. Derfor er der nu forslag om at sammenlægge to skoler samt sammenlægge Ungdomsskolen og 10.-klasse-centret.
19. MAJ 2011 6.42

GLADSAXE: Børne- og Undervisningsudvalget har netop besluttet at sende et forslag i høring. Målet er at få en bedre udnyttelse af bygningerne, skabe et bedre fagligt niveau og spare penge til ledelse, vedligeholdelse og drift. Forslaget indebærer også sammenlægning af to fritidsklubber.

- Gladsaxe har for få børn til at kunne udnytte lokalerne på kommunens skoler optimalt. Samtidig er det ingen hemmelighed, at kommunernes økonomi er stram i disse år. Derfor justerer vi i disse år vores skolestruktur ud fra en holdning om, at vi hellere vil bruge penge på undervisning og faglighed end på drift og mursten, siger formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, viceborgmester Trine Græse (S)

- Det er en stor beslutning at ændre på så mange børn, medarbejdere og forældres hverdag. Derfor spørger vi også alle parter til råds om, hvordan, vi gennemfører sammenlægningerne bedst muligt. Vi har selv opstillet tre scenarier for hvordan det kan ske. Men vi håber, der kommer masser af input og gode ideer, og jeg regner også med, at det kan ende med at udvalget skal tage stilling til endnu flere scenarier, når vi skal se på forslaget igen efter høringen, siger Trine Græse.

De tre scenarier er netop sendt til udtalelse i skole- og forældrebestyrelser, hos medarbejdere og i de faglige organisationer frem til 24. juni. På baggrund af udtalelserne vil udvalget vælge det scenarie, som skal sendes til høring blandt alle borgerne i efteråret 2011.

Større skoler giver flere muligheder
Den sammenlagte skole bliver femsporet. Med en femsporet skole er der mulighed for at indføre mere it, øget specialisering, bedre faglokaler og en større mulighed for en fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af undervisningen.

Ved at sammenlægge 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen skabes der mulighed for at udvikle et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø med plads til mangeartede aktiviteter. For eksempel har Ungdomsskolen en række værksteder, som de mest bruger udenfor normal skoletid. Dem kan 10. klasserne bruge i deres linjetilbud, hvoraf mange har en musisk-praktisk profil.

mou