Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Overraskende befolknings-prognose udsætter skoledebat

En ny prognose for Rudersdal, der viser et mindre fald i børnetallet end hidtil ventet, gør det nødvendigt for politikerne at udsætte processen med at lave ny skolestruktur
9. MAR 2011 9.58

RUDERSDAL: Tallene blev studeret ekstra grundigt, da Rudersdals økonomiråd kom med sin nyeste sprognose over befolkningsudviklingen i den nordsjællandske kommune. For prognosen indebærer en række ændringer i befolkningsudviklingen i forhold til den tidligere prognose fra 2010- herunder ikke mindst for antallet af børn i skolealderen.

Hvor der tidligere var tale om et fald i antallet af 6-15-årige på over 17 procent fra 2011 - 2022, så viser den ny prognose kun et fald på omkring 10 procent. Forskellen svarer til ca. 580 børn.

Borgmester Erik Fabrin (V) siger på den baggrund:

- Det ny prognosegrundlag nødvendiggør, at den igangværende debat om skolestrukturen udsættes. Det er et hovedprincip for kommunalbestyrelsen, at beslutninger skal træffes på et kvalificeret grundlag. Vi ved, at befolkningsprognoser er forbundet med betydelig usikkerhed, når der ses 12 år ud i fremtiden.

- Hovedtendensen i den ny prognose er den samme som i den tidligere prognose. Men når vi ser på antallet af 6-15-årige, som der aktuelt er meget fokus på, viser den ny prognose, at det tidligere forudsatte fald bliver væsentligt mindre.

- Derfor er det rigtigst, at de nye tal og deres betydning for elevtallet analyseres grundigt, før der træffes beslutning om skolestrukturen, siger altså Erik Fabrin.

Flere 0-5-årige og ændringer i flyttemønstret
Der er 3 afgørende årsager til forskellen mellem de to prognoser:

1. Det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2011 lå noget højere end forudsat i prognosen fra 2010. Der var således væsentligt flere 0-5-årige end forudsat, hvilket påvirker antallet af 6-15-årige i de følgende år.

2. Den økonomiske krise har medført ret store udsving i befolkningsudviklingen. Det gælder ikke mindst for flytninger til og fra kommunen samt antallet af fødsler. Det indebærer en øget usikkerhed i beregningerne i forhold til perioder med mere stabil befolkningsudvikling. Endvidere er prognoser, der rækker så langt ud i fremtiden som befolkningsprognosen, generelt forbundet med betydelig usikkerhed.

3. Der er anvendt en ny model til beregningen af befolkningsudviklingen, da den hidtil anvendte model ikke længere udvikles i tilstrækkelig grad. Den ny model er f.eks. mere velegnet til beregninger af effekten af ændringer i skoledistrikter. Den ny model er baseret på en anden opdeling af kommunen og andre beregningsmetoder end den tidligere model (f.eks. med hensyn til beregning af dødeligheden).

Borgermøde aflyses
Den ny befolkningsprognose gør det nødvendigt at revurdere beregningerne af elevtallet i kommunens skoler, inden der træffes beslutning om ny skolestruktur.

Efter rådslagning med gruppeformændene og formanden for Børne- og Skoleudvalget tirsdag aften har borgmesteren derfor besluttet at aflyse borgermødet torsdag den 10. marts om fremtidens skole.

Samtidig annulleres fristen for høringssvarene fra skolerne, og Skoleforvaltningen vil blive bedt om at udarbejde en ny prognose for udviklingen i elevtallet. Når disse beregninger foreligger, vil der blive truffet beslutning om en eventuel ny debat om skolestrukturen.

Den ny befolkningsprognose forelægges for Økonomiudvalget den 22. marts 2011.