Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

FOA: Nødvendigt med loft for antal børn per pædagog

Udsigten til nye besparelser på daginstitutionerne skaber bekymring for kvaliteten i den pædagogiske indsats
27. JUL 2011 11.09

Fire ud af ti kommuner forventer flere besparelser på børneområdet i 2012. Det siger landets børnechefer i en ny undersøgelse om kommunernes budgetter, som Epinion har lavet for FOA.

Fire ud af 10 børnechefer forventer derimod ingen besparelser, mens resten er i tvivl.

Formanden for FOAs pædagogiske sektor, Jakob Sølvhøj, er stærkt bekymret over de kommuner, der vil fortsætte sparekursen.

- I forvejen er der ikke nok tid til omsorg over for det enkelte barn, og vi ved fra tidligere undersøgelser, at besparelser på daginstitutioner især går ud over nærværet og omsorgen, siger Jakob Sølvhøj.

Allerede det seneste år er der nedlagt 6.000 stillinger i dagtilbud, og det er langt mere, end det faldende børnetal kan forklare.

Nogle børnechefer siger i undersøgelsen, at de har planer om at overflytte tidligere fra vuggestue til børnehave, og fra børnehave til skolefritidsordning.
Andre skønner, at de vil flytte dagplejepladser til vuggestuer, og enkelte varsler flere lukkedage eller helt at dreje nøglen om på daginstitutioner.

- i håber, at der efter det kommende folketingsvalg vil blive sat en stopper for kommunernes massive besparelser på dagtilbudsområdet, siger Jakob Sølvhøj.

FOA foreslår, at der i dagtilbudsloven sættes et loft for, hvor mange børn der højst må være per ansat i daginstitutioner: Højst tre 0-2-årige, seks 3-5-årige og ti 6-10-årige.

- Vi er nødt til at sikre en rimelig kvalitet i danske daginstitutioner, så pædagogiske medarbejdere og ikke mindst forældre kan gå på arbejde med god samvittighed, siger Jakob Sølvhøj.


Om undersøgelsen

• Fire ud af ti børnechefer (43 procent), siger i undersøgelsen, at de forventer yderligere besparelser i budget 2012 i forhold til 2011 på børneområdet.

• Godt en ud af ti børnechefer (ni procent) har planer om at gennemføre tidligere overflytning fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skolefritidsordning.

• Hver femte børnechef vurderer, at der vil ryge mere end fire fuldtidsstillinger på børneområdet i deres kommune.

• Nogle børnechefer siger i undersøgelsen, at de har planer om at overflytte tidligere fra vuggestue til børnehave, og fra børnehave til skolefritidsordning. Andre skønner, at de vil flytte dagplejepladser til vuggestuer, og enkelte varsler flere lukkedage eller helt at dreje nøglen om på daginstitutioner. 

• Analysefirmaet Epinion har lavet undersøgelsen for FOA.

• 70 børnechefer har deltaget.

• Interviewene er gennemført i maj-juni 2011.

krn