Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Næstved fastholder besparelse på lukkeuger

På trods af uventede ekstraudgifter i forbindelse med sommerferielukning har Næstved Kommune fastholdt besparelser
19. JUL 2011 16.03

Af Kim Rosenkilde Nielsen
[email protected]

NÆSTVED: En evaluering af kommunens første sommer med lukkeuger i daginstitutioner viste, at de beregnede besparelser ikke holdte. Institutionerne fik uforudsete ekstraudgifter til bla. vikardækning og rengøring.

Alligevel har kommunen efterfølgende fastholdt besparelsen på godt 2 mio. kr. om året. Besparelsen er baseret på en nedskrivning af den samlede normering på en pct., som ifølge kommunen kan ske, uden at der går tid fra børnene, fordi man har indført de to faste lukkeuger.

- Størstedelen af de besparelser, vi har indregnet, er baseret på, at medarbejderne får afviklet en del af deres ferie, uden at der skal dækkes ind med vikarer, fordi institutionerne er lukkede, siger Bente Bækvad, der er kontorchef i daginstitutionsafdelingen i Næstved Kommune.

Ifølge evalueringen af det første år med lukkeuger, kostede det imidlertid penge til vikarer, at mange børn kun var væk i to uger, mens mange pædagoger valgte at afvikle de tre ugers sammenhængende ferie, som de har ret til. Derfor har der også været overvejelser omkring en udvidelse af lukkeperioden.

- Det har været diskuteret politisk, om vi skulle holde lukket i tre uger, fordi det så vil passe bedre med, at medarbejderne kunne få afviklet deres ferie. Men der har man ikke ønsket, siger Bente Bækvad.

Lederens ansvar

En anden politisk overvejelser har gået på, om man skulle opgive reglen om, at der skal være en voksen fra den institution et barn kommer fra, når barnet passes et andet sted. Det har man heller ikke ønsket, i stedet skal der 'såvidt det er muligt' være en kendt voksen.

- Det er klart, at det koster lidt ekstra ressourcer. Og anbefalingen er, at det sker. Men det er op til den enkelte leder at vurdere, hvad der er nødvendigt for, at den alternative pasning kan gennemføres hensigtsmæssig inden for det samlede ressourceforbrug, siger Bente Bækvad.

Med en besparelse på 225 kr. pr. barn pr. afholdt lukkeuge ligger Næstved i den lave ende blandt 13 kommuner, der indgår i en analyse, BUPL har lavet over, hvor store besparelser lukkeuger fører med sig. Nogle kommuner regner med besparelser på over 1.300 kr. pr. barn pr. lukkeuge. Andre så lidt som 23 kr.

- Jeg mener selvfølgelig, at vi ligger på det niveau, som er rimeligt ift. den måde, vi har indrette vores lukkerperiode. Og jeg mener ikke, at der er meget mere at hente, siger Bente Bækvad.