Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lukkeuger gav uventet ekstraregning

Forventede besparelser ved sommerlukning af daginstitutioner i Næstved holdt ikke. Analyse fra BUPL påpeger generelt problem
19. JUL 2011 11.35

Af Kim Rosenkilde Nielsen
[email protected]

Samme tid til pasning og udvikling af børnene med en lavere årlig personalenormering. Den magiske faktor, der får denne tilsyneladende uløselige ligning til at gå op, hedder i en række kommuner 'sommerferielukning'.

Men i en ny analyse viser BUPL, at der kan være tale om lige lovlig meget fantasi og magi, når kommuner regner sig frem til, hvor meget de kan spare på at holde sammenhængende lukkeuger i sommerferieperioden.

- Mange kommuner bruger sommerferielukning som et påskud for at skære i de generelle normeringer. Resultatet er ikke kun en serviceforringelse for forældrene i sommerferien, men giver også dårligere forhold for børnene resten af året, konkludere BUPL på baggrund af en gennemgang af 13 kommuners opgørelser over, hvor meget de sparer på lukkeugerne.

Ifølge BUPL giver sommerferielukningen i sig selv minimale besparelser, men mange kommuner henter alligevel relativt store besparelser hjem ved at bruge lukkeugerne som argument for at reducere normeringen over hele året.

Vikarer og rengøring kostede

Det har man blandt andet gjort i Næstved Kommune. Da byrådet vedtog at indføre faste lukkeuger i uge 29 og 30, førte det til en reduktion af den samlede årlige normering i kommunens daginstitutioner på en pct. svarende til ca. to mio. kr.

Men en efterfølgede evaluering af den første sommer med lukkeuger viser, at det medførte ekstra udgifter for institutionerne, som der ikke var taget højde for i kommunens beregninger.

Blandt andet har det skabt merudgifter til vikardækning i ugen op til og efter lukkeperioden. Det skyldes, at mens mange børn kun har holdt fri i de pågældende to uger, så har pædagogerne typisk holdt de tre ugers sammenhængende ferie, de har ret til.

- Derfor har ferieafviklingen også været koncentreret om uge 28 og uge 31. Flere (institutioner red.) har oplevet et højt børnefremmøde i disse uger, hvor det så har været nødvendigt at benytte vikar, lyder det i evalueringen.

Herudover har der også været ekstraudgifter til rengøring i de åbne institutioner. Og mange institutioner har skullet bruge mellem 10 og 50 timer på at informere og svare på spørgsmål fra forældre omkring planlægningen af sommerferien.

Andre sparer mere

De ekstra udgifter belaster institutionernes normering resten året. Normeringer, der som i Næstved, i mange tilfælde i forvejen er blevet reduceret. Ifølge BUPLs analyse har andre kommuer imidlertid indregnet endnu større besparelser end Næstved, også uden at tage højde for denne type merudgifter.

Hvor Næstved ligger i den lave ende med en forventet besparelse på 225 pr. barn pr. afholdt lukkeuge, så topper Helsingør, Hørsholm og Vallensbæk med en forventet besparelse på 1.300 - 1.400 kr. pr. barn pr. uge.

- Vores institutionsledere har også sagt, at lukningen er en god ide, fordi forældrene så er sammen med deres børn i ferien. Vi ved fra tidligere, at nogle forældre sender børnene hen i institutionen den første og måske også i den anden uge af deres egen ferie, så de har tid til sig selv. Det er ikke bare godt for børnene, og også af den grund er ferielukning en god ide, siger Birgit Skytte (V), formand for børneudvalget i Vallensbæk til Politiken.