Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vækstkommuner presses af børneeksplosion

Manglen på dagpasning kan føre til mere brugerbetaling
KORT NYT25. JUL 2011 8.28

Bare i København er der brug for 100 nye daginstitutionspladser om måneden. Udviklinge får i  KL til at forudse mere brugerbetaling. For de nye skatteborgere får kommunekasserne til at bugne, men som led i regeringens genopretning af landets økonomi må kommunerne ikke lade serviceudgifterne stige.

- Det er en stor udfordring for kommuner med tilflyttere at få pengene til at slå til, når vi ikke må øge serviceudgifterne. Vi kan holde til det i en kort periode, fordi det for store vækstkommuner er lettere at rationalisere. Men det kan ikke blive ved med at gå. Brugerbetaling kommer vi ikke udenom i årene fremover, siger KL's formand, Jan Trøjborg (S), til Jyllands Posten.

Københavns Kommune skal i ekspresfart bygge nye daginstitutioner og samtidig afholde lønudgifter til de mange nye pædagoger inden for den eksisterende udgiftsramme.

Det er svært, når kommunen i løbet af de kommende fire år skal bruge ca. en halv mia. kr. på at ansætte 1.762 pædagoger.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) mener, at økonomien er et spørgsmål om fordeling mellem kommunerne.

- Derfor må diskussionen høre hjemme i økonomiforhandlingerne og i de igangværende udligningsdrøftelser i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er muligt, at vi skal have en ændret fordeling mellem kommunerne, så kommuner med færre udgifter til børn skal aflevere noget til dem, som får flere børn, siger han.

Bertel Haartder opfordrer han Københavns overborgmester til at rejse sagen i KL.

krn