Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ekstra støtte til pårørende til psyskisk syge unge

Middelfart opretter anonym telefonrådgivning og netværksgrupper til pårørende til psykisk syge børn og unge

MIDDELFART: Projektet 'støt dit barn' er Middelfart Kommunes nye tilbud for pårørende til psykisk sårbare børn og unge mellem 10 og 25 år.

Formålet er at give indsigt i den psykisk sårbares udfordringer og styrke familien omkring den unge.

Tilbuddet består af tre dele:
Anonym telefonrådgivning for de pårørende, som har brug for hurtig vejledning. Undervisning med oplæg fra fagfolk for dem, som ønsker at forstå den psykisk sårbares udfordringer.
Netværksgrupper for dem, som vil møde andre pårørende for at udveksle erfaringer.

Social- og integrationsministeriet har tildelt projektet to millioner kr.

-Vi er meget glade for projektmidlerne fra Social- og integrationsministeriet, som giver os mulighed for at gøre en ekstra indsats på området. Vi håber, at vi med de tre tilbud i projekt 'Støt dit barn' kan være med til at styrke familierne omkring de psykisk sårbare børn og unge, så den unge får den bedst mulige støtte til at overkomme de psykiske vanskeligheder i dagligdagen, siger social- og sundhedsudvalgets formand Kaj Johansen (S).

Både med og uden diagnose
-Projektet retter sig primært mod pårørende til unge, som har en diagnose som ADHD, angst, personlighedsforstyrrelse eller social fobi, siger projektleder Lene Ladefoged og uddyber:
- Vi ved også, at mange pårørende til unge uden diagnose, som har det psykisk svært, har brug for rådgivning. Derfor kan de også henvende sig.

Projekt 'Støt dit barn' løber fra november 2011 til november 2015.

krn