Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Børn skal have mere sammenhængende tilbud

Randers sender forslag til ny organisering af støtteindsatser for børn fra 0-5 år i høring, der bl.a. betyder, at støttepædagoger fremover vil være tilknyttede et bestemt dagtilbud
3. NOV 2011 10.21

RANDERS: Når et barn skal have hjælp til at koncentrere sig i børnehaven, er det sammen med sin støttepædagog otte timer om ugen, inden pædagogen tager videre til et andet barn i en anden institution med særlige behov.

Kommunen sender nu et forslag til ny organisering af støtteindsatser for børn fra 0-5 år i høring. Det betyder bl.a., at kommunens støttepædagoger ikke mere skal pendle mellem børnene, men fremover være tilknyttede et bestemt dagtilbud.

Det nye tiltag hilses velkommen af pædagoger i børnehaven, Regnbuen i Randers, der har afprøvet den nye model i et år.

- Alle børn har brug for at være en del af fællesskabet, og ikke blive taget ud af en sammenhæng. Derfor skal støttekrævende børn kunne deltage i de samme aktiviteter, som deres kammerater. Det kan lade sig gøre, fordi vores støttepædagog har alle sine timer her i institutionen. Det gør det muligt, at dele børnene op i mindre grupper, så vi tilgodeser børnenes særlige behov samtidig med, at de bevarer og forstærker deres relationer til de andre børn i gruppen, siger Karina Skriver, pædagog i Børnehaven Regnbuen.

Institutionen har fire støttekrævende børn, og den er én ud af fem institutioner i Randers, der har arbejdet med den nye model i et år:

- Det har taget lidt tid for pædagogerne og støttepædagogen at afstemme vore roller og forventninger til hinanden. Men det fungerer godt nu, og arbejdet med inklusion er et punkt på alle personalemøder. Vi har stor glæde af den videndeling, vi får i samspil med hinanden, og som kvalificerer vores pædagogiske arbejde til gavn for det enkelte barn med særlige behov, siger Karina Skriver

Støtte i barnets nærmiljø
-
Vi har sat en proces i gang, der skal resultere i, at børn med særlige behov får bedre muligheder for inklusion og støtte i deres kendte institution. Det nye tiltag hænger sammen med Randers Kommunes Børn og Unge politik, der sigter mod at give det enkelte barn den bedst mulige pædagogiske indsats i barnets nærmiljø, forklarer Else Sall, leder af støtteområdet i Randers Kommune.

Kommunen har 25 støttepædagoger, der med det nye forslag, bliver tilknyttet et bestemt dagtilbud:

- Vi ønsker, at alle ressourcer bruges på at give barnet de bedste muligheder for trivsel, læring og udvikling. Det gælder Sofus, der i dagplejen har brug lidt ekstra voksenkontakt for kunne udvikle sit sprog, og det gælder Mia, der skal have hjælp i børnehaven til at overskue sin hverdag med skemaer og billeder, for at kunne koncentrere sig om leg og samvær med de andre børn. Med det nye forslag kan der sættes ind her og nu, fordi de ekstra ressourcer er fast i institutionen, og man derved undgår en lang og tidskrævende visitationsprocedure, siger Else Sall.

Fra fem til to specialgrupper
Randers Kommune har i dag fem specialgrupper for børn med behov for særlig støtte. Forvaltningen foreslår at disse fem reduceres til to:

- For enkelte børn er deres udfordringer af en sådan karakter, at de bedst kan trives og udvikle sig i en mindre specialgruppe, som der med det nye forslag vil blive to af. Her tænker vi også muligheder for inklusion og samvær med andre børn, da grupperne skal etableres i tæt tilknytning til et almindeligt dagtilbud, siger Else Sall.

Randers Kommunes forslag til nyorganisering af støtte til 0-5-årige børn skal i høring i november måned blandt forældre, faglige organisationer, pædagogisk personale, ledere og andre interessenter:

- Vi inviterer alle til at komme med deres input til vores forslag om at kvalificere inklusionsindsatsen. Vi laver ikke dette for at spare penge. Det er vores forpligtigelse, at give børnene de bedste muligheder, så ingen skal opleve sig sat udenfor fællesskabet. Randers Kommune skal kendes på, at inklusion ikke er noget, vi siger, det er noget vi gør, siger Else Sall.

mou

Fakta
Den nye organisering betyder, at medarbejdere, der nu arbejder indenfor støtteområdet bl.a. i støttekorpset og i specialgrupper fremadrettet vil blive direkte tilknyttet et dagtilbud eller en institution.

Høringsfasen er fra den 2. november til den 30. november 2011. Her er Randers Kommune i dialog med ledere, pædagoger, forældre og andre interessenter, ved møder rundt om i kommunen.

Ca. 5% af børn har brug for en særlig opmærksomhed. Det kan være børn, der har fysiske og/ eller psykiske vanskelligheder som f.eks. autisme eller ADHD. Eller det kan dreje sig om børn, der eksempelvis er urolige, har det svært socialt eller har sproglige vanskeligheder.

I forlængelse af beslutningen om en ny organisering af støtteindsatser for 0-5-årige børn vil der blive iværksat et kompetenceudviklingsforløb. Der vil her være fokus på at sikre, at pædagoger i dagtilbud og institutioner har viden om og handlekompetencer i forhold til at støtte børns udvikling og inklusion.

Den nye organisering af støtte til 0-5-årige børn skal evalueres om to år med fokus på, om målsætningerne for børns inklusion bliver opfyldt.