Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Trænede lærere og forældre kan hjælpe ADHD-børn

Børn med ADHD får en bedre hverdag og bedre vilkår senere i livet ved, at deres forældre og skolelærere bliver trænet i at håndtere deres handicap og give børnene bedre rammer. Kombineret med medicinsk behandling giver det gode resultater
5. MAJ 2011 10.41

En ny rapport fra SFI samler viden om indsatser mod ADHD. Den er en del af en række tiltag under en større satspuljebevilling til en ny og forstærket indsats over for børn, unge og voksne med ADHD. Rapporten er bestilt af Servicestyrelsen.

Et forsigtigt skøn viser, at omkring 4 pct. af alle børn har ADHD, og at ca. halvdelen fortsat har det som voksne. Men mange voksne med ADHD er aldrig blevet diagnosticerede som børn. Rapporten viser dokumentation for, at kombinerede indsatser med medicin og adfærdsterapi virker både over for børn og for voksne med ADHD. Terapiformerne er dog forskellige for børn og voksne.

Omgivelserne hjælper børnene
Børn med ADHD kan blive hjulpet ved, at man ændrer deres sociale omgivelser. Hvis deres forældre og skolelærere er opmærksomme på, hvordan de agerer over for børnene og støtter dem, kan det hjælpe børnene til at fungere sammen med andre. Det fremmer venskaber og har stor betydning for livskvaliteten for barnet og familien - også på langt sigt.

Hjælpeprogrammer i hjemmet kan træne forældre og søskende i at ændre deres adfærd over for et ADHD-barn. Tilsvarende findes der træningsprogrammer i skolen for lærere til at understøtte børn med ADHD. Begge programtyper er veldokumenterede mht. effekt. Det giver børnene bedre sociale kompetencer og bedre udbytte af skolegang og en mere optimal udnyttelse af deres evner og potentialer.

Særlige træningsprogrammer for ADHD-børn igennem bl.a. fritidsaktiviteter kan styrke de sociale færdigheder, fx evnen til at løse problemer og få kammerater.


Foto: http://www.flickr.com/search/?l=commderiv&mt=all&adv=1&w=all&q=libertinus&m=text