Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Borgerne indover i Lyngby-Taarbæk-dilemma

Skal 24 km. vej gøres privat med noget længere tidshorisont - eller skal alle private fællesveje gøres offentlige?
26. JUN 2011 12.30

Af Knud Abildtrup

LYNGBY-TAARBÆK: Med en særlov fra december forhindrede Folketinget Lyngby-Taarbæk i at gennemføre en hurtig nedklassificering af en del af det kommunale vejnet - til private fællesveje. Nu skulle det ikke længere være så enkelt for kommuner at tørre vedligehold og vinterberedskab af på borgerne.

Det fik tidligere på året politikerne i Lyngby-Taarbæk til at overveje at gå i den anden grøft - at ov erveje generel opklassificering af alle de private fællesveje til kommunale - og den sag skal borgerne nu inddrages i:

 - Vi har besluttet at starte en borgerinddragelsesproces straks efter sommerferien, hvor vi over for borgerne vil drøfte de to nu belyste scenarier; nemlig nedklassificeringen af de 24 km vej, som vi blev forhindret af i Folketingets særlov i december - og så det nye scenarie, hvor vi opklassificerer alle private fællesveje til offentlige veje, siger teknik- og miljøudvalgsformand Paul Knudsen (V), til dknyt.

- Begge modeller har fordele og ulemper af både praktisk og økonomisk karakter, så derfor vil vi gerne drøfte dette med borgerne, hvilket formentligt vil ske i august, når sommerferien er overstået.

- Vi gør dette på en måde, så vi skaber en lokal forankring og forhåbentlig forståelse blandt borgerne om vores dilemma - og samtidig skal det også understreges, at vi ingen beslutninger har truffet om hverken at gå den ene eller den anden vej.