Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bedrageri og fejl koster op mod 10 mia.

Årligt udbetales mellem 5 - 10 mia. kr. for meget i sociale ydelser på grund af fejl og decideret bedrageri
15. JUL 2011 13.30

Ingen kender omfanget af socialt bedrageri i Danmark. Men SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - anslår i en ny rapport, at fejludbetalinger af sociale ydelser kan koste den danske statskasse flere mia. om året.

På baggrund af et litteraturstudie, hvor forskere har gennemgået international forskning i socialt bedrageri, skønner SFI, at mellem to og fire pct. af de 245 mia. kr, der årligt udbetales i sociale ydelser, sker på et ukorrekt grundlag. Enten på grund af utilsigtede fejl fra borger eller myndigheder, eller på grund af decideret bedrageri fra borgernes side.

Der findes ingen samlede opgørelse eller estimater over socialt bedrageri og fejludbetalinger af sociale ydelser i Danmark. Men i England og Sverige har man tilgengæld lavet grundige studier af fænomenet, omend de meget forskellige metoder, der benyttes, gør det svært at sammenligne studierne på tværs af lande.

- Hvis man tillader sig at oversætte de samlede procentsatser for fejl og bedrageri fra England og Sverige til en forventning om, hvad omfanget af fejl og bedrageri kunne være i Danmark, ville det svare til, at der i Danmark overudbetales sociale ydelser for mellem 5 og 10 mia. kr. om året, lyder det i rapporten.

Efterfølgende tages det forbehold, at forskerne selvfølgelig ikke ved om det er realistisk at overføre de engelske og svenske vurderinger til danske forhold.

I Sverige er det særligt på områderne kontanthjælp, handicaphjælp og forældrebidrag der er fejl eller bedrageri.

I England er der fleste overudbetalinger indenfor pensionstillæg, arbejdsløshedsunderstøttelse, handicaphjælp og kontanthjælp.

 

Rapporten er bestilt og finansieret af Pensionsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet.

krn