Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mange kommuner bruger Facebook til social kontrol

Undersøgelse kommer bag på KL
KORT NYT20. JUN 2011 6.24

I en rundspørge foretaget af Politiken Research har 68 kommuner svaret på spørgsmål om brug af Facebook til afsløring af socialt bedrageri. Heraf oplyser over halvdelen, at de enten ofte eller altid tjekker borgeres Facebook-profiler som led i sagsbehandlingen.

I KL kommer undersøgelsens resultater som en overraskelse:

- Min forestillingsevne rakte slet ikke til, at man kunne få brugbare oplysninger ad den vej, men alle folk er jo heller ikke lige spidse. Jeg troede, at man gik lidt mere stille med dørene, siger kontorchef i KL's juridiske kontor, Vibeke Vinten.

Hun forklarer, at der umiddelbart ikke er juridiske barrierer for kommunernes brug af oplysninger fra borgernes private Facebook-profiler, så længe profilerne er offentligt tilgængelige.

Kommunerne selv understreger, at informationer fra Facebook ikke kan stå alene i en sagsbehandling, men altid vil indgå sammen med andre oplysninger og individuelle samtaler med borgerne.

ka