Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Dropper bedragerisager trods stærk mistanke

Flere horsensianere anmelder forgæves socialt bedrageri. En del sager er vanskelige at afsløre for kommunen på grund af lovgivning
27. JUN 2011 7.51

HORSENS: Et stigende antal borgere oplever, at de forgæves anmelder sager om socialt bedrageri til Horsens Kommune - og de gør det endda flere gange. Typisk anmelder borgerne sager, hvor kvinder erklærer sig som enlige forsørgere og samtidig bor sammen med en mand.

- Vi oplever flere gengangere blandt de anonyme anmeldere. Desuden er der flere anmeldere, som tror, at vi ikke foretager os noget i disse sager, oplyser Kontrolgruppen i Horsens Kommune.

Kontrolgruppen har i 2010 behandlet 46 sager, hvor der ikke er rejst noget krav - i 19 sager er forholdene enten blevet bragt i orden, eller der har ikke været hold i anmeldelsen. I de resterende 27 sager har Kontrolgruppen haft en stærk mistanke om socialt bedrageri uden dog at kunne gøre noget. 

Kontrolgruppen forklarer, at lovgivningen i rigtig mange sager begrænser mulighederne for at gribe ind. Derfor ender det desværre ofte med, at disse sager bliver henlagt. 

Mange ressourcer
- Det, vi kan gøre, når vi får en anonym anmeldelse, er at indkalde de anmeldte borgere til en samtale og høre deres forklaring. Ud fra deres forklaring og sagens faktuelle forhold foretages der en individuel vurdering af sagen og dens forløb. I alle tilfælde bliver borgerne vejledt i reglerne omkring samliv, så man kan undgå fremtidige påstande om, at de har handlet i god tro, oplyser Kontrolgruppen og understreger:

- Trods begrænsninger i lovgivningen bruger vi rigtig mange ressourcer på at bekæmpe socialt bedrageri, og i nogle tilfælde lykkes vi også med det.

Kontrolgruppen har i løbet af et år modtaget ca. 160 anmeldelser om socialt bedrageri. I de 44 sager kunne gruppen dokumentere, at der var tale om socialt bedrageri, der svarer til et beløb på 2,7 mio. kroner.

ka