Netværk- og psykolog-støtte til plejefamilier styrker anbringelser

En ny Vive-rapport kortlægger, hvilke tiltag man kan tage - både for plejebørn og -familier - for at sikre en bedre anbringelse. Rapporten er en del af et større forskningsprogram.
23. JAN 2020 11.03

Det store fokus på anbringelser efter statsministerens nytårstale fortsætter. Nu bringer en ny Vive-rapport ny viden til området om, hvilken slags støtte, både til plejebørn og plejefamilier, kan være et støttende tiltag til at sikre en god anbringelse og trivsel. 

Rapporten viser blandt andet, at hvis plejeforældrene får netværksstøtte i form af netværks- eller samtalegruppe kan det føre til en mere stabil anbringelse, da der er markant lavere sandsynlighed for mange skift i anbringelsen, hvis plejeforældre deltager i netværksgrupper. 

- Risikoen for, at børnene skifter anbringelsessted falder med 65 pct., hvis plejeforældrene får netværksstøtte. Samtidig reducerer netværksstøtte til plejeforældre antallet af børn, der bliver overført til anbringelse på en institution med mere end 40 pct., fortæller seniorforsker Iben Bolvig, der står bag rapporten. 

Netværkstøtten har ingen målbar effekt for børnenes trivsel, men det har det, når plejeforældrene får supervision i form af støtte og vejledning af en psykolog eller psykiater. 

- Andelen af børn med negative følelsesmæssige symptomer som eksempelvis bekymringer eller ondt i hovedet falder med 12 pct., når plejeforældrene får supervision af psykolog eller psykiater, siger Iben Bolvig.

Supervision anbefales
I de plejeanbringelser, hvor børnene ikke selv modtager psykologhjælp, ser supervision af plejeforældrene desuden ud til at afkorte længden af anbringelsen. I disse tilfælde vender barnet i højere grad tilbage til sine biologiske forældre inden for de tre år, undersøgelsen var i gang. 

Rapporten viser desuden, at en hyppig kontakt med anbringende kommune, enten via myndighedssagsbehandler eller plejefamiliekonsulent, kun giver signifikante effekter ved månedlig kontakt mellem myndighed og det anbragte barn. Effekten er derfor begrænset, hvis kontakten bare sker en gang i kvartalet eksempelvis.  

Rapporten er en del af et større forskningsprogram under Barnets Reform, der blev iværksat af det daværende Social- og Integrationsministerium. Siden Barnets Reform trådte i kraft i 2011, er antallet af børn anbragt i plejefamilier steget med 13 pct., mens antallet af børn anbragt i institution er faldet 23 pct.

Rapporten nævner, at det er et svært område at måle for, da man ikke kan måle den mulige (mis)trivsel, hvis ikke det pågældende tiltag var taget i brug, ligesom at der er mange faktorer i spil.

Læs hele rapporten her.

esl

Se flere stillinger
Nyhedsbrev