Obligatoriske redskaber er ikke nok til børn med særlige behov

Både folke- og specialskoler bruger langt flere redskaber til at måle elevers læring og trivsel, end det er krævet, viser ny rapport.

Nationale test, fraværsregistrering og karakterer. Vi kender alle de obligatoriske redskaber, som skal bruges i folkeskolerne, men hvad skal der til over for børn med særlige behov?

Det kortlægges nu i en ny Vive-rapport. Den viser, at mange skoler også tager midler som faglige test og strukturerede observationer af metoderne i brug og altså bruger langt flere metoder end de obligatoriske. Det tyder på, at de obligatoriske ikke er nok, konkluderes det. 

På en af specialskolerne foregår der eksempelvis ugentlige og skemalagte samtaler med eleverne, som så logges. Det gælder både gode og dårlige oplevelser samt viden fra eventuelle test, der fastlægger fagligheden. 

På den måde kan skolen bruge den indsamlede viden om eleven til at forbedre trivsel og faglig udvikling for den enkelte. Hvert halve år samles der op på de indsamlede data, når der udarbejdes elevplaner.

Så selvom nogle af folkeskolerne bruger de samme metoder til børn med og uden særlige behov, så viser kortlægningen altså, at der på specialskolerne er øget fokus på at reflektere over de metoder, der bruges. 

Syv til otte målinger på trivsel
Af rapporten fremgår det, at langt de fleste skoler bruger flere end én metode til at måle trivslen blandt eleverne, og flest - godt 15 pct. - svarer, at de bruger syv-otte redskaber.

16 pct. svarer, at de bruger 11-12 redskaber til at følge den faglige udvikling blandt eleverne. Topscorerne er nationale test og måling af fravær, men også staveprøver (ST-prøver) og strukturerede observationer scorer højt blandt både folke- og specialskoler. 

Undersøgelsen er lavet på baggrund af på spørgeskemaer fra 93 folkeskoler og 19 specialskoler, mens fire skoler har deltaget som cases i praksis. 

 

Find hele rapporten hos Vive og læs mere om de enkelte cases. 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev