Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vordingborg: Færrest antal ansatte i tre år

Antallet af medarbejdere i kommunen er nu på det laveste niveau i de seneste tre år. Personalereduktionerne har ramt bredt - både på direktionsgangen, på mellemlederniveau og blandt medarbejderne på de centrale velfærdsområder

VORDINGBORG: Der er blevet færre medarbejdere til at løse opgaverne i Vordingborg Kommune. Nye tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) viser, at antallet af fuldtidsstillinger i kommunen, fra november 2007 til november 2010, er faldet med 260,5, svarende til en personalenedgang på 7,6 pct. Nedgangen i antal medarbejdere er opnået dels ved afskedigelser og dels ved naturlig afgang.

Det har blandt andet betydet færre dagplejere, pædagoger, skolelærere og social- og sundhedspersonale, men også i administrationen og på ledelsesniveau er der skåret ned på antallet af medarbejdere. Det mærkes også på direktionsgangen, hvor antallet af direktører pr. 1. marts 2011 blev skåret ned fra 5 til 4.

Udviklingen er ifølge Borgmester Henrik Holmer (S) et resultat af, at Vordingborg Kommune arbejder målrettet på at opfylde de stigende krav om effektiviseringer og reduktioner i de administrative omkostninger, som kommunerne stilles over for.

- Jeg er ked af, at vi har været nødt til at sige farvel til mange gode medarbejdere. Men det er ikke muligt at få budgetterne til at balancere uden også at gennemføre personalereduktioner. Vi forsøger at gøre det på de områder, hvor det mærkes mindst muligt. Men der er også en grænse for, hvor hurtigt medarbejderne kan løbe, så det kan selvfølgelig ikke undgås, at det også kan mærkes på serviceniveauet, siger borgmester Henrik Holmer.

Nedgangen i antal medarbejdere i Vordingborg Kommune følger tendensen på landsplan, hvor det samlede antal fuldtidsansatte i landets 98 kommuner tilsammen faldt med 11.115 i perioden december 2009 til december 2010.

Det har fået mange kommuner til at øge fokus på at effektivisere sine arbejdsgange og udnytte sine ressourcer optimalt. Det gælder også for Vordingborg Kommune, som blandt andet vil satse på at få flere borgere til at anvende kommunens digitale selvbetjeningsløsninger.

- Vi har i gennemsnit lidt over 1200 besøg på kommunens hjemmeside hver dag. Vi vil meget gerne have mange af dem til også at bruge vores selvbetjeningsløsninger. På den måde kan borgerne undgå at skulle sende breve eller møde personlig op på vores kontorer, og vi får samtidig mulighed for at effektivisere vores interne arbejdsgange, fortæller borgmesteren.

mou